Veileder for startlån

Nedbetalingsvilkår på startlån

Kommunen skal tilby startlån med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Husbanken fastsetter nedbetalingsvilkårene innenfor disse rammene:

  1. Lån kan avdras som annuitets- eller serielån
  2. Lån kan gis med inntil 30 års løpetid. Lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til studentboliger kan gis med inntil 50 års løpetid. Lån til kommuner som skal lånes ut videre som startlån, kan i særlige tilfeller gis med inntil 50 års løpetid.
  3. Lån kan gis med inntil åtte års avdragsfrihet.

Lån med inntil 50 års løpetid kan bare gis dersom

  1. det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt
  2. det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid
  3. det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og
  4. det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid.

Vilkåret i bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen.

For startlån står kommunen fritt til å tilby gunstigere nedbetalingsvilkår. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken.

(Forskriftens § 8-5)