Har du behov for å skaffe ny bolig eller trenger du hjelp til å beholde boligen din?
Vi hjelper deg med å finne den rette låne- eller støtteordning ut fra din situasjon.

Hva er din situasjon?

Hva betyr Norges Banks renteheving for husbankrentene?

Når Norges Bank hever styringsrenten, øker rentene i Husbanken i takt med rentene i det private markedet. Men ikke før etter 1-4 måneder.

Les mer om renteutviklingen i Husbanken

Har du økonomiske problemer som følge av pandemien?

Lånekunder i Husbanken som får økonomiske problemer, kan få avdragsutsettelse. Har du lave inntekter og høye boutgifter kan du ha krav på bostøtte.

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med

Har du sendt søknad, eller har du lån hos oss?