Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Webinar: Startlån til refinansiering

  Kan startlånet brukes til refinansiering av boligen for å unngå tvangssalg?

  Sted: Webinar
 2. Webinar: Hvordan bruke prinsippene i Housing First i kommunen din?

  Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First. Derfor inviterer Husbanken til digitalt kunnskapsmøte 8. september.

  Sted: Teams, lenke til kunnskapsmøtet sendes ut dagen før webinaret
 3. Husbankkonferansen i Nord 2020

  Husbankkonferansen i Nord har blitt en viktig møteplass for folk som jobber med bolig- og bomiljø i Troms og Finnmark. Her blir det inspirerende foredragsholdere og innlegg fra dyktige fagfolk fra kommuner, stat, bransje og FOU-miljø. Konferansen blir delt opp i seks webinar som gjennomføres på Teams i tidsrommet 23. september–28. oktober.

  Sted: Seks webinarer på Teams, lenke sendes dagen før
 4. Digital opplæring i Housing First

  Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First.

  Sted: Webinar på Teams