Arrange­menter i Husbanken

Her finner du oversikt over våre kommende arrangementer.

 1. Arendalsuka: Hvordan øke boligbyggingen og bidra til at flere kan eie egen bolig?

  Hvordan kan vi hjelpe flere til å eie egen bolig når situasjonen er så krevende både for de som ønsker å kjøpe bolig og for boligprodusentene? Er problemet at kjøperne mangler kapital, eller at det er for få boliger å kjøpe?

 2. Arendalsuka: Hvordan øke botryggheten til leietakerne i et presset boligmarked?

  Hvilke tiltak er viktigst for å redusere presset i dagens leiemarked og øke leietakernes botrygghet?

 3. Webinar om bostedsløshet: Kartlegging av bostedsløse 2024

  Informasjon om hva kommunene må tenke på i forbindelse med nasjonal kartlegging av bostedsløse i uke 48.

  Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
 4. Webinar om bostedsløshet: Sortlandshjelpa

  Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

  Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
 5. Trondheim: «Why Not In My Backyard?» - Boliger til sårbare grupper

  Flere kommuner opplever naboprotester når de skal etablere boliger for sårbare grupper. På denne konferansen skal vi gjennom spennende innlegg få lære mer om Not In My Backyard-fenomenet, høre stemmene til beboere, naboer og kommuner, samt se på forskning på feltet.

  Arrangementer er for ansatte i kommunene og andre med interesse for tematikken.