Arrange­menter i Husbanken

Her finner du oversikt over våre kommende arrangementer.

 1. Webinar: Søkerkonferanse om tilskudd til boligtiltak 2024

  Nå kan enda flere få tilskudd til boligtiltak. Det skal bidra til flere egnede boliger i hele landet. Du kan søke om tilskuddet for å teste ut nye boligtiltak, øke kunnskapen eller innovasjon. På webinaret får du blant annet vite mer om hva du kan søke på og hvordan.

 2. Trondheim: Husbankkonferansen 2024

  Husbankkonferansen er en viktig møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen. Vi byr på et spennende og variert program med gode eksempler fra norske kommuner, faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging. Husbankens nye administrerende direktør Jan Hjelle holder innlegg på årets konferanse.

  Konferansen passer for kommunalt ansatte og andre som jobber med boligsosialt arbeid, boligpolitikk og boligplanlegging i kommunene i Trøndelag
 3. Webinar om bostedsløshet: Bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko

  Velkommen til åpent nettverk som samarbeid om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

  Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
 4. Webinar: Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune?

  Webinaret er eit tilbod til kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden, og ønskjer konkrete råd og tips. Webinaret er ope for alle.

  Webinaret er for kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden
 5. Sandefjord: Boligsosial konferanse i sør 2024

  Velkommen til årets viktigste møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen. Vi byr på et variert program med gode eksempler fra kommunene og faglig påfyll fra blant annet Leieboerforeningen, Statsforvalteren og forskningsmiljø.

  Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningtjenesten, samt frivillige og brukerorganisasjoner.
 6. Ulsteinvik: Husbankkonferansen 2024

  Husbankkonferansen er ein viktig møteplass for deg som jobbar med bustadsosialt arbeid og bustadpolitikk i kommunen. Vi byr på eit spennande og variert program med gode eksempel frå kommunar i Noreg, fagleg påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

  Konferansen passar for kommunalt tilsette og andre som arbeider med bustadsosialt arbeid, bustadpolitikk og planlegging av bustader i kommunane i Møre og Romsdal.
 7. Webinar om bostedsløshet: Om Huset Bergen

  Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

  Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.