Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Digital boligsosial konferanse i sør

  Årets tema er den nye strategien for sosial boligpolitikk «Alle trenger et trygt hjem». Hva skal til for at vi sammen skal nå dette målet? Vi inviterer deg til fire fagwebinar 8., 15., 22. og 29. september.

  Webinarene er for alle i Agder, Vestfold og Telemark som jobber innenfor boligsosialt arbeid.
 2. Leie skal være et trygt alternativ

  Husbanken øst inviterer kommunene i Oslo, Viken og innlandet til webinar. For dem som ikke kan eller vil kjøpe sin egen bolig, skal leie av bolig være et godt og trygt alternativ.

  Webinaret er for kommuner i Oslo, Viken og Innlandet
 3. Startlånwebinar for distriktskommuner

  Hvordan kan startlån bidra til å løse boligutfordringer i distriktene? Sett av tiden, mer informasjon kommer snart.

  Webinaret er for saksbehandlere i distriktskommuner
 4. Husbankkonferansen Nord 2021: Det er håp for bygda – suksesshistorier fra distriktene

  Vi inviterer til en boligkonferanse som setter søkelyset på de gode tiltakene distriktskommuner gjør for å være en aktiv boligpolitisk aktør. I år planlegger vi å møtes fysisk til konferanse i Tromsø.

  Konferansen er for ansatte hos kommunene, Statsforvalteren, boligbyggelag og bransjen i Troms og Finnmark
 5. Boligsosial lederkonferanse: Trygge leieforhold

  De fleste i Norge eier boligen de bor i. For de som ikke kan eller vil kjøpe sin egen bolig, skal leie være et godt og trygt alternativ. Hovedtema på årets heldigitale boligsosiale lederkonferanse er trygge leieforhold. 

  Webinaret er for politisk og administrativ ledelse og andre andre ansatte i kommunene, fylkeskommunene, statsforvalterne og aktører i leiemarkedet
 6. Planlegg bo- og tjenestetilbud for fremtiden

  Nå kan vi endelig samles igjen! Bli med på morgendagens viktigste konferanse, og få verktøy og inspirasjon til nytte i planleggingen av fremtidens sykehjem og omsorgsboliger.

  Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene