Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Husbankkonferansen i nord 2020

  Husbankkonferansen i nord har blitt en viktig møteplass for folk som jobber med bolig- og bomiljø i Troms og Finnmark. Her blir det inspirerende foredragsholdere og innlegg fra dyktige fagfolk fra kommuner, stat, bransje og FOU-miljø. Konferansen blir delt opp i seks webinar som gjennomføres på Teams i tidsrommet 23. september - 28. oktober.

  Sted: Seks webinarer på Teams, lenke sendes dagen før
 2. Digital opplæring i Housing First, del 1

  Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First.

  Sted: Webinar på Teams
 3. Digital opplæring i Housing First, del 2

  Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First.

  Sted: Webinar på Teams
 4. Mer velferd med Bolig for velferd?

  Har vi nådd målene i strategien Bolig for velferd? Hvordan kan vi dra nytte av kunnskapen og erfaringene fra programarbeidet i det videre boligsosiale arbeidet? Hold av 24. november for Husbanken vest sin digitale programkonferanse.

  Sted: Webinar på Teams