Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Gode boliger for eldre er gode boliger for alle!

  Regionalt webinar: Hvordan kan kommunene og deres samarbeidspartnere bidra til flere egnede boliger for eldre? Vi inviterer ledere og medarbeidere i kommuner i Vestland og Rogaland fylke, og deres samarbeidspartnere til digital fagdag om aldersvennlige samfunn og boliger for eldre.

 2. Barna først: boligeie som vei ut av fattigdom

  Husbanken har lånt ut mer startlånmidler til kommunene enn noen gang. På dette webinaret spør vi blant annet om hvordan vi skal bruke disse midlene på best mulig måte overfor barnefamilier.

 3. Digital opplæring i Housing First: Hvem er det nyttig for og hvorfor?

  Webinaret er relevant i arbeidet med personer som har utfordringer innenfor rus og/eller psykisk helse. Arrangementet egner seg for alle som er interessert i å lære mer om Housing First. Arrangører er Husbanken, NAPHA og Bergen kommune.

 4. Regional oppfølging av webinaret Barna først: boligeie som vei ut av fattigdom

  Regionalt webinar: I samarbeid med Statsforvalteren i Møre og Romsdal inviterer Husbanken til samling om hvordan kommunene i Møre og Romsdal kan bruke startlånsmidler på best mulig måte i arbeidet med barnefamilier. Webinaret er det første i en rekke arrangement som tar for seg dette temaet.

 5. Barnefattigdomssatsingen i Trøndelag 2021

  Regionalt webinar: Faggruppe barnefamilier inviterer ledere og fagfolk i alle trønderske kommuner til dialogmøte om barnefattigdomssatsningen Trøndelag 2021.