Arrange­menter i Husbanken

Her finner du oversikt over våre kommende arrangementer.

 1. Ulsteinvik: Husbankkonferansen 2024

  Husbankkonferansen er ein viktig møteplass for deg som jobbar med bustadsosialt arbeid og bustadpolitikk i kommunen. Vi byr på eit spennande og variert program med gode eksempel frå kommunar i Noreg, fagleg påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

  Konferansen passar for kommunalt tilsette og andre som arbeider med bustadsosialt arbeid, bustadpolitikk og planlegging av bustader i kommunane i Møre og Romsdal.
 2. Oslofrokost: Låntakere i vanskelige økonomiske tider

  Hvordan går det med låntakere i de vanskelige økonomiske tidene vi er oppe i? Husbanken er særlig opptatt av boliger og vanskeligstilte, og vil legge vekt på startlånet i dette frokostseminaret. Du får høre fra administrerende direktør og regiondirektør i Husbanken, eksperter på kreditt og andre kunnskapsrike mennesker med hands-on erfaring med vanskeligstilte lånekunder og -søkere.

  Frokostseminaret er for ansatte og ledere i Oslo og omkringliggende kommuner, som jobber med vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre interesserte er også velkommen.
 3. Webinar om bostedsløshet: Om Huset Bergen

  Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

  Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
 4. Bergen: Fagsamling om startlån for kommuner i Vestland

  På årets samling skal vi blant annet snakke om boligmeldingen, eldreboligprogrammet og hvordan startlån kan brukes til ulike grupper.

  Fagsamlingen er for saksbehandlere og ledere i kommunene som arbeider med startlån og tilskuddsordninger ved refinansiering, kjøp og tilpassing av bolig.
 5. Oslo: Boliger for fremtiden 2024

  På denne konferansen vil du jobber med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale boliger få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner.

  Konferansen er for deg som jobber med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale boliger.
 6. Bodø: Fagsamling om startlån for kommuner i Nordland

  På årets samling skal vi snakke om boligmeldingen, startlån og hvordan det kan brukes til å hjelpe ulike grupper, deriblant eldre.

  Fagsamlingen er for saksbehandlere og ledere som arbeider med startlån.
 7. Sandnes: Fagsamling om startlån for kommuner i Rogaland 2024

  Husbanken og Statsforvalteren i Rogaland inviterer til fagsamling. Tema blir startlån, vurderinger av barnas beste, økonomivurdering, tilskudd, refinansiering og tilpassing av bolig.

  Konferansen er for saksbehandlere og ledere i kommunene som arbeider med startlån og tilskuddsordninger ved refinansiering, kjøp og tilpassing av bolig.
 8. Webinar om bostedsløshet: Boligsosial lov

  Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

  Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
 9. Webinar om bostedsløshet: BrukerPlan - boligsituasjonen for kartlagte brukere

  Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

  Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
 10. Webinar om bostedsløshet: Sortlandshjelpa

  Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

  Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.