Arrangementer i Husbanken

Her finner du oversikt over våre kommende arrangementer.

 1. Årlig samarbeidsmøte mellom Oslo kommune og Husbanken

  Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Husbanken inviterer sammen med Velferdsetaten til årets samarbeidsmøte. Påmelding er begrenset, og må koordineres etter virksomhet, se nederst i arrangementsteksten.

  Møtet er for ledere og boligsosialt ansatte i bydelene i Oslo kommune, Velferdsetaten, Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Husbanken.
 2. Webinar: Ny funksjonalitet for feil og mangler i bostøttesøknader

  Nå blir det enklere for saksbehandler å etterlyse manglende dokumentasjon/opplysninger i bostøttesøknader, og lettere for søkere å sende inn dokumentasjon.

  Webinaret er for kommunale saksbehandlere for bostøtte.
 3. Arendal: Boligsosial konferanse 2023

  Årets konferanse skal handle om målgruppene i strategien «Alle trenger et trygt hjem».

  Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningtjenesten, samt frivillige og brukerorganisasjoner.
 4. Husbankkonferansen Midt-Norge

  Velkommen til konferansen som har blitt en viktig møteplass for folk som jobber med boligsosialt arbeid i kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Konferansen vil ha et spennende og variert program med gode eksempler fra norske kommuner, faglig påfyll og inspirasjon.

 5. Erfaringskonferanse om aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene

  I et treårig prosjekt samarbeider Husbanken og Distriktssenteret med 12 kommuner over hele landet som har utfordringer med tynne boligmarkeder. På denne konferansen deler kommunene sine erfaringer.

  Konferansen passer for ansatte som jobber med boligutvikling, boligplanlegging, ansatte i helse- og omsorgssektoren, både på strategisk og operativt nivå.
 6. Boliger for fremtiden 2023

  På denne konferansen vil du som er ansvarlig for utvikling og drift av kommunale boliger få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner. 

  Konferansen er for deg som jobber med kommunal boligforvaltning.
 7. Oslo: Vårseminar i KOBOLT

  På seminaret vil du som er saksbehandler og beslutningstaker for startlån i Innlandet og Viken få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner.

  Samlingen er for saksbehandlere og beslutningstakere for startlån i Innlandet og Viken.
 8. Oslo: Finansiering og etablering av borettslag til utviklingshemmede

  Lær om hvordan utviklingshemmede kan bli boligeiere gjennom etablering av borettslag, og hvordan boligprosjektene kan finansieres ved hjelp av Husbanken og Skatteetaten. Dette er også kjent som «borettslagsmodellen».

  Fagdagen er for deg som jobber med planlegging, rådgivning eller eiendom i kommunen, men også utbyggere, boligbyggelag og private aktører med interesse for området.