Kobo: Digitalt system for kommunale utleieboliger

Husbanken samarbeider med KS og en rekke kommuner om å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger. Her kan du lese mer om prosjektet , følge med på utviklinga av systemet, prøve Kobo og få hjelp til å komme i gang med Kobo.