Husbanken.no

Har du økonomiske problemer som følge av koronapandemien?

Lånekunder i Husbanken som får økonomiske problemer kan få avdragsutsettelse. Har du lave inntekter og høye boutgifter kan du ha krav på bostøtte.

Mer informasjon