Husbanken.no

barn som tegner på brostein

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og statsminister Erna Solberg legger onsdag 2. desember frem regjeringen nye strategi for at alle skal bo trygt og godt. Innbyggere, kommuner, organisasjoner, utbyggere, medier og andre interessert er velkommen til å følge den digitale lanseringen kl. 10.

Lanseringen kan følges direkte på regjeringen.no

Informasjon til kommunene i koronakrisen

Målet for det boligsosiale arbeidet er at flest mulig skal få hjelp til å beholde boligen sin gjennom koronakrisen.

Mer informasjon

Søk tilskudd til boligsosiale tiltak i 2021

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. 
Les mer

Nytt digitalt system for kommunale boliger

Vi er i gang med å utvikle et system som skal lette tilværelsen for alle som søker, tildeler og administrerer kommunale boliger.
Les mer