Husbanken.no

Digitalt system for kommunale boliger

Sammen med KS og 11 kommuner utvikler vi et nytt system for å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. 
Les mer

Informasjon til kommunene i koronakrisen

Målet for det boligsosiale arbeidet er at flest mulig skal få hjelp til å beholde boligen sin gjennom koronakrisen.

Mer informasjon