Husbanken.no

Ny strategi for sosial boligpolitikk

2. desember 2020 la regjeringen fram en ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024): Alle trenger et trygt hjem. 
Les mer

Behovsmeldingen 2021 er åpen

Behovsmeldingen, inkludert søknad om startlånmidler, er nå åpen for utfylling og innsending. Siste frist for innsending er 31. januar.
Les mer

Informasjon til kommunene i koronakrisen

Målet for det boligsosiale arbeidet er at flest mulig skal få hjelp til å beholde boligen sin gjennom koronakrisen.

Mer informasjon