Husbanken.no

Ny strategi for sosial boligpolitikk

2. desember 2020 la regjeringen fram en ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024): Alle trenger et trygt hjem. 
Les mer

Nytt digitalt system for kommunale boliger

Sammen med KS og 11 kommuner utvikler vi et nytt system for å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. Les mer

Informasjon til kommunene i koronakrisen

Målet for det boligsosiale arbeidet er at flest mulig skal få hjelp til å beholde boligen sin gjennom koronakrisen.

Mer informasjon