Kunde i Husbanken

Er du eksisterende lånekunde i Husbanken vil du finne  nyttig informasjon om kundeforholdet ditt her.


Logg inn på Mitt kundeforhold - her kan du selv gjøre enkelte endringer på lånet ditt.


Har du startlån eller andre lån kommunene gir med tilskudd fra oss, må du henvende deg til kommunen din med spørsmål.