Gebyrer på lån i Husbanken

Her får du en oversikt over kostnader knyttet til boliglån i Husbanken.

Kostnader ved etablering

Etablerings­gebyr (elektronisk søknad) 600 kr
Etablerings­gebyr (papirsøknad) 800 kr
Tinglysing av pant 500 kr

Kostnader i forvaltnings­fasen

Termingebyr (varsling på papir) 40 kr
Termingebyr (elektronisk varsling) 30 kr
Eventuell re-tinglysing av pant 500 kr

Kostnader ved mislighold

Betaler du for sent må du betale forsinkelses­renter. Forsinkelses­rente­satsen reguleres to ganger pr år. Gjeldende forsinkelses­rente­sats finner du her: Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelses­rente­loven)

Du må også betale purregebyrer: 

Purring/‌Inkasso­varsel 35 kr
Betalings­oppfordring/‌varsel om tvangs­full­byrdelse 105 kr

Satsene som gjelder til enhver tid finner du her: Forskrift til inkasso­loven m.m. (inkasso­forskriften)

Ved alvorlig mislighold kan det påløpe store ekstrakostnader, særlig om det blir nødvendig å ta rettslige skritt for å kreve inn beløpet. Gebyrene for rettslige skritt beregnes ut fra sats for Rettsgebyr(R), som reguleres hvert år. Oppdaterte satser finner du her: Lov om rettsgebyr (rettsgebyr­loven). Du kan også lese mer om de forskjellige rettsgebyrene på domstolenes nettsider.

Hvis det gjennomføres et tvangssalg av boligen, legger Husbanken til et gebyr til dekning av våre egne omkostninger på 2 x R, som for tiden utgjør 2 554 kroner.