Gebyrer

Her får du en oversikt over kostnader knyttet til lån i Husbanken.

Kostnader ved etablering

Etableringsgebyr (elektronisk søknad) 600 kr
Etableringsgebyr (papirsøknad) 800 kr
Tinglysing av pant 585 kr

Kostnader i forvaltningsfasen 

Termingebyr (varsling på papir) 40 kr
Termingebyr (elektronisk varsling) 30 kr
Eventuell re-tinglysing av pant 585 kr

Kostnader ved mislighold

Betaler du for sent må du betale forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentesatsen reguleres to ganger pr år. Gjeldende forsinkelsesrentesats finner du her: Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)

Du må også betale purregebyrer: 

Purring/ Inkassovarsel 35 kr
Betalingsoppfordring/ varsel om tvangsfullbyrdelse 105 kr

Satsene som gjelder til enhver tid finner du her: Forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften)

Ved alvorlig mislighold kan det påløpe store ekstrakostnader, særlig om det blir nødvendig å ta rettslige skritt for å kreve inn beløpet. Gebyrene for rettslige skritt beregnes ut fra sats for Rettsgebyr(R), som reguleres hvert år. Oppdaterte satser finner du her: Lov om rettsgebyr (rettsgebyrloven). Du kan også lese mer om de forskjellige rettsgebyrene på domstolenes nettsider.

Hvis det gjennomføres et tvangssalg av boligen, legger Husbanken til et gebyr til dekning av våre egne omkostninger på 2 x R, som for tiden utgjør kr 2398.