Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danne grunnlag for analyser og tiltak.

Husbanken har samlet viktig informasjon om den boligsosiale situasjonen i enkeltkommuner. Samlet informasjon kan gjøre det enklere å få oversikt over status, slik at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger.

Husbanken har valg ut fire boligsosiale tema i denne versjonen:

 

Barn og unge

En mor med tre små barn. En gutt, en jente og et barn i barnevogn

 

Bostedsløse 

 Mann og et hus i en tankeboble

 

Eldre og bolig


Et eldre ektepar. Eldre mann med stokk og en eldre kvinne

Personer med nedsatt funksjonsevne

Mann og kone sammen med to jenter og en gutt inne i et hus 

Slik fungerer monitoren

For hvert av de boligsosiale temaene kan du utforske mer informasjon. Øverst kan du velge hvilken kommune du ønsker informasjon om. Under temasidene kan du velge å se alle indikatorene for en kommune, eller kun en indikator for å sammenligne med andre kommuner. Du kan også sammenligne med gjennomsnittet for hele landet, og veksle mellom å se statistikken i antall og andel i figurene.

Hvordan kan indikatorene brukes?

Det er viktig å se indikatorene i sammenheng. Indikatorene alene er ikke uttømmende for å se hele bildet. De må sees i sammenheng med annen relevant informasjon og analyseres for å sikre et godt grunnlag for beslutninger. På temasidene finner du mer informasjon om rammene for innholdet og eventuelle feilkilder i statistikken. Spørsmålstegnet i boksene sier noe om indikatoren, som for eksempel definisjon og kilde. 

Boligsosial monitor

Husbanken ønsker din tilbakemelding

Mange kommuner har allerede bidratt med verdifulle tilbakemeldinger underveis i utviklingen. Vi er takknemlige for all informasjon som hjelper oss med å forbedre den boligsosiale monitoren, og hvilke indikatorer dere ønsker å se i sammenheng med og informasjon om.

For spørsmål og tilbakemeldinger send oss en e-post på post@husbanken.no.