Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danne grunnlag for analyser og tiltak.

Husbanken har samlet viktig informasjon om den boligsosiale situasjonen i enkeltkommuner. Samlet informasjon kan gjøre det enklere å få oversikt over status, slik at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger.

Temaer i boligsosial monitor

En mor med tre små barn. En gutt, en jente og et barn i barnevogn

Barn og unge

 Mann og et hus i en tankeboble

Bostedsløse 

 

Et eldre ektepar. Eldre mann med stokk og en eldre kvinne

Eldre og bolig

 Mann med blindestokk og en hund, samt en gutt i rollestol

Personer med nedsatt funksjonsevne

Slik fungerer monitoren

For hvert av de boligsosiale temaene kan du utforske mer informasjon. Øverst kan du velge hvilken kommune du ønsker informasjon om. Under temasidene kan du velge å se alle indikatorene for en kommune, eller kun en indikator for å sammenligne med andre kommuner. Du kan også sammenligne med gjennomsnittet for hele landet, og veksle mellom å se statistikken i antall og andel i figurene.

Hvordan kan indikatorene brukes?

Det er viktig å se indikatorene i sammenheng. Indikatorene alene er ikke uttømmende for å se hele bildet. De må sees i sammenheng med annen relevant informasjon og analyseres for å sikre et godt grunnlag for beslutninger. På temasidene finner du mer informasjon om rammene for innholdet og eventuelle feilkilder i statistikken. Spørsmålstegnet i boksene sier noe om indikatoren, som for eksempel definisjon og kilde. 

Husbanken ønsker din tilbakemelding

Mange kommuner har allerede bidratt med verdifulle tilbakemeldinger underveis i utviklingen. Vi er takknemlige for all informasjon som hjelper oss med å forbedre den boligsosiale monitoren, og hvilke indikatorer dere ønsker å se i sammenheng med og informasjon om.

For spørsmål og tilbakemeldinger send oss en e-post på post@husbanken.no.