Lån og tilskudd fra Husbanken for bransjeaktører

Bransjeaktører kan søke lån og tilskudd fra Husbanken til å bygge eller oppgradere boliger, studentboliger, barnehager og til å skaffe utleieboliger til vanskeligstilte.

Med bransjeaktører mener vi profesjonelle boligvirksomheter som utbyggere, borettslag, boligbyggelag, studentsamskipnader og boligstiftelser.

Etter 1. januar 2020 fikk vi nytt regelverk for lån fra Husbanken. Samlebetegnelsen grunnlån ble erstattet med lån fra Husbanken.

Her er veilederen for lån fra Husbanken