Stipend til masteroppgaver

Husbanken deler ut stipender på 30 000 kroner til masterstudenter som skriver om tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid.

Studenter fra høgskoler eller universiteter i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Vi vil stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, sosial boligpolitikk og andre relevante temaer for Husbankens arbeid. 

Husbanken vil prioritere oppgaver som er knyttet til ett eller flere av følgende suksessfaktorer, som er grunnleggende for at kommunene når målene i det boligsosiale arbeidet:

 • organisering og samordning
 • forankring og eierskap
 • overordnet strategi
 • kompetanse
 • økonomiske ressurser
 • brukermedvirkning

En nærmere beskrivelse og utdyping av suksessfaktorene finner du på veiviseren.no

Tildeling av stipend på 30 000 kroner vurderes på grunnlag av oppgavens relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2021 er utløpt.

Saksgang

 1. Fyll ut søknadsskjema (PDF)
  Fyll inn kun punkt 1, 2, 5, 9 og 10 og fødsels- og personnummer i rubrikken for org. nr.
 2. Vedlegg:
  • Prosjektskisse om beskriver masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt framdriftsplan
  • Dokumentasjon av avlagte eksamener og annen relevant erfaring
 3. Send søknaden som e-post til: post@husbanken.no
  NB: Ikke send sensitive opplysninger i e-post. Karakterutskrifter og lignende bør sendes pr. post.

Vi gjør oppmerksom på at stipendet er ettårig. Dette betyr at stipendet utbetales samme år det gis og at masteroppgaven som hovedregel må være ferdigskrevet 2021.

Ta kontakt på telefon 22 96 16 00 hvis du lurer på noe.