Husbanken.no

Med bransje mener vi borettslag, sameie, utbyggere, studentsamskipnad, boligbyggerlag,
brukerorganisasjoner, frivillig sektor og andre profesjonelle aktører.

Søk tilskudd til boligsosiale tiltak i 2021

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. 
Les mer

Søk stipend til masteroppgave i 2021

Husbanken deler ut stipender på 30 000 kroner til masterstudenter som skriver om tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid. 
Les mer

Har du økonomiske problemer som følge av koronapandemien?

Lånekunder i Husbanken som får økonomiske problemer kan få betalingsutsettelse eller avdragsutsettelse. Har du lave inntekter og høye boutgifter kan du ha krav på bostøtte.

Mer informasjon