Startlån og tilskudd for saksbehandler

Er du saksbehandler i kommunen vil du finne nyttig informasjon og veiledning her.

Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån er for personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Søknader om startlån og tilskudd  fra privatpersoner registreres og behandles i det digitale  saksbehandlingsverktøyet Startskudd. 

Er du privatperson og ønsker å søke startlån finner du informasjon her.