Opplæring og demo om startlån

Her finner du kurs som hjelper deg som saksbehandler i gang med å behandle søknader om startlån. Du kan også prøve både den elektroniske søknaden for startlån og saksbehandlingssystemet Startskudd.

I demo-versjonene av e-søknad og Startskudd kan du prøve alle funksjoner i løsningene, blant annet e-dialog mellom søker og saksbehandler, ettersending av vedlegg, samt saksbehandlingen helt til utbetaling og avslutting av saken.

Det blir ikke innhentet opplysninger fra offentlige registre (ID-porten, kontaktregisteret, folkeregisteret, skatt, AA-registeret, kartverket) knyttet det fødselsnummeret som er brukt til å søke. Alle opplysninger som navn, bostedsadresse, sivilstand, skatt, arbeidsforhold, bostøtte og liknende er forhåndsdefinert og fiktive i demo-versjonene.

Her kan du prøve e-søknad for startlån og tilskudd. Du kan bruke ditt eget fødselsnummer, eller ett av disse fiktive fødselsnumrene:

  • 12096342568
  • 12113019024
  • 14117821758

Da får du ferdigutfylte opplysninger om arbeidsinntekt, gjeld, sivilstatus og så videre.  Alle opplysningene kan endres mens du tester. Prøv ut løsningen ved å legge inn forskjellige opplysninger/scenarier.

Logg inn demo e-søknad

Demoen er kun tilgjengelig når du er koblet til kommunen eller Husbankens nettverk.

Du kan logge deg inn på startskudd som kommunal saksbehandler/fullmaktshaver for å behandle søknaden.


Logg inn demo Startskudd

Demoen er kun tilgjengelig når du er koblet til kommunen eller Husbankens nettverk.

Ofte stilte spørsmål

Alle som har bostedsadresse i Norge kan søke elektronisk.

Du finner informasjon om ulike elektroniske ID-er på ID-porten sine nettsider.

Husbanken anbefaler at FIKS/SvarInn benyttes. Det vil føre til færre manuelle rutiner.

For de kommunene som velger å ikke ta dette i bruk, må arbeidet med journalføring organiseres slik at det passer best mulig inn i eksisterende journalføringsrutiner.

Husbanken skisserer to alternativer for manuelle rutiner: 

  • Saksbehandler tar ut søknader fra arbeidslisten i ekstranett og journalfører i kommunens sak/arkivsystem som del av saksbehandlingsrutinen.
  • Kommunen gir postmottak tilgang til arbeidslisten i ekstranett og journalfører i sak/arkivsystem før de fordeler saken til saksbehandler. 

Søknadsløsningen varsler hver dag automatisk om nye e-søknader som er sendt kommunen. Dette blir sendt i en egen e-post. Kommunen kan oppgi e-postadresse til den som har ansvar for journalføring.

Det er mulig å søke også for de som ikke har en elektronisk ID eller som bruker verge. Her ser du hvordan du går fram.

Alle faglige spørsmål rettes til ditt nærmeste regionkontor. For teknisk brukerstøtte kontakter du brukerservice:

Her får du informasjon om hvordan du laster opp vedlegg.

Ja. Du kan søke elektronisk via datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

Søker kan ta bilde av vedleggene. Se beskrivelse av hvordan søker kan laste inn vedlegg.

En av søkerne logger seg på, påbegynner en søknad og oppgir den andre som medsøker.

Husbanken sender deretter en melding om samtykke til den/de som skal stå ansvarlig på lånet sammen med søker. Disse vil motta en SMS som sier hva de skal gjøre. Søker kan fortsette å fylle ut søknaden når alle de ansvarlige har gitt sitt samtykke. 

Logg deg inn i demo-versjonen av søknaden som du finner lengre opp på denne siden. Bruk ett av de fiktive personnumrene og klikk deg frem til siden i skjemaet som kunden trenger hjelp til.

Ja, i ny e-søknad startlån og tilskudd til etablering søkes det om finansiering, det vil si at kunden søker om både startlån og tilskudd til etablering. Derfor må du registrere og behandle disse søknadene som søknad om både startlån og tilskudd til etablering. Vi ser at flere kommuner bare registrerer e-søknaden i Startsak som startlån. Det er viktig at dere registrerer søknaden korrekt. Så må du gi et eget avslag hvis søker ikke er berettiget tilskudd. Dette er juridisk pålagt å sikre klageadgang for både tilskudd og startlån.

Dersom den sist tilgjengelige skattemeldingen for søkeren eller medsøkeren er en skattemelding for næringsdrivende, vil ikke opplysninger om formue eller gjeld bli hentet inn i e-søknaden. Søkeren eller medsøkeren må selv oppgi disse. Kommunene må derfor alltid kontrollere saker der søkeren eller medsøkeren har skattemelding for næringsdrivende.

I tilfeller der elektroniske søknader sendes i perioden fra midten av februar til begynnelsen av mars (frem til ny skattemelding er sendt ut) vil det skje at  formue og gjeld ikke preutfylles i søknadsskjemaet, selv om skattemeldingsdokumentene er ferdig lastet opp. Grunnen til dette er at det i februar hvert år kjøres en rutinemessig rydding i Altinn hvor skattemeldingsdata slettes. Dette er for å forhindre at borgere gjør endringer i en utdatert skattemelding for forrige år, og sender denne inn til Skatteetaten samtidig som det sendes ut en ny skattemelding fra sist år.