Søke om startlån og tilskudd med verge eller medhjelper

Hvis du ikke kan få elektronisk ID, kan noen andre søke på vegne av deg. En medhjelper eller verge kan kontakte kommunen og få tilgang til å søke for deg elektronisk. Her er hva dere må gjøre.

For å søke om startlån og tilskudd må man ha en sikker elektronisk ID, enten BankID, Buypass eller Commfides.

Hvis du ikke mulighet til å skaffe deg elektronisk ID, kan du gi fullmakt til en verge eller medhjelper som kan logge seg på og søke for deg. 

Medhjelperen eller vergen må ha elektronisk ID.

Slik skaffer du deg BankID (bankid.no)

Slik skaffer du deg Buypass (buypass.no)

Slik skaffer du deg Commfides (commfides.com)

Slik går du fram som verge eller medhjelper

Du må kontakte kommunen der den du søker for vil kjøpe bolig.

Hos noen kommuner må du henvende deg til et NAV-kontor, mens i andre publikumsmottak, boligkontor, eiendomskontor eller liknende.

Hvis den du søker for er folkeregistrert i Oslo, og boligen er i Oslo kommune, ta kontakt med den bydelen søkeren bor i. Informasjon om bydelene finner du på Oslo kommunes nettside.

Hvis den du søker for ikke er registrert i folkeregisteret i Oslo, og boligen er i Oslo, ta kontakt med den bydelen Oslo kommune har valgt. Her finner du riktig bydel.

 • Er du verge, må du ta med deg vergemålet og gyldig legitimasjon til kommunen.
 • Skal du hjelpe en person uten elektronisk ID må dere begge ta med gyldig legitimasjon.

Saksbehandleren sjekker legitimasjonen og tar kopi. Søker må skrive under en fullmakt som fås av saksbehandler. Når fullmakten skrives under gir søker medhjelperen rett til å søke om startlån og tilskudd.

Hvis alt er i orden, gir saksbehandler tilgang i systemet til verge eller medhjelper til å søke. 

Alle som har BankID, Buypass eller Commfides kan være medhjelper. Medhjelperen vil få kjennskap til følgende opplysninger om den som søker:

 • Folkeregisteret (navn, adresse, sivilstatus og barn)
 • Kontaktregisteret (kontaktopplysninger)
 • Altinn (formue, gjeld og skattemeldinger)
 • Aa-registeret (aktive arbeidsforhold)
 • Husbanken (bostøtte)
 • Kartverket (boligopplysninger)

Det viktig at søker har tillit til medhjelperen som får tilgang til opplysningene. Medhjelperen kan for eksempel være en nær venn, en nabo eller et familiemedlem.

 1. Logg inn med din egen elektroniske ID.
 2. Husk at du må velge at du søker på vegne av personen du er verge/medhjelper for.
 3. Du må fylle ut og sende inn søknaden innen 30 dager. Etter 30 dager har du ikke tilgang til å søke på vegne av søker.

Hva skjer med søknaden? 

Etter at søknaden er sendt til kommunen, har du ikke mulighet til å logge deg på for å se på søknaden, ettersende dokumentasjon eller sende og motta meldinger. 

Er du verge, vil saksbehandleren sende deg en kopi av søknaden per post. Videre kontakt vil også skje per post.

Hvis personen du er verge for har elektronisk ID, kan vedkommende logge seg inn og ha tilgang til søknaden, vedleggene og all kommunikasjon som er registrert i saken.

Er du medhjelper, blir en kopi av søknaden sendt til søker per post. Søker må møte opp hos kommunen og skrive under på søknaden hos saksbehandler. Kommunen vil kun kontakte søker, og det vil skje per post.