Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere. Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunen eller bydelen du bor i.