Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om bostøtte eller trenger hjelp, skal du snakke med kommunen din.

Denne komponenten krever JavaScript

Laster inn opplysninger...