Utbetaling av bostøtte i 2024

Bostøtten blir utbetalt den 20. hver måned, og fredagen før når den 20. faller på en helg eller en helligdag. 

Bostøtten blir utbetalt måneden etter at du søker.

Utbetalingsdatoen er dagen du har pengene på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto vil variere, og avhengig av banken som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

Utbetalinger 2024

Januar 19.01.24
Februar 20.02.24
Mars 20.03.24
April 19.04.24
Mai 15.05.24
Juni 20.06.24
Juli 19.07.24
August 20.08.24
September 20.09.24
Oktober 18.10.24
November 20.11.24
Desember 20.12.24

Har du byttet kontonummer? Logg inn og endre kontonummeret ditt

Utbetalingsformer

Du skal alltid oppgi ditt eget kontonummer. Vil du endre kontonummer, kan du gjøre det i Min bostøtte

Du kan også sende brev til kommunen og be om at de endrer kontonummer for deg.  Du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon som viser underskriften din.

Hvis du ikke har oppgitt kontonummer, blir utbetalingen sendt på utbetalingsgiro. Utbetalingsgiroen blir sendt med posten. Vær klar over at banken kan ta betalt for å utbetale pengene til deg.

Det er enklere og sikrere å motta bostøtte på konto. Registrere kontonummeret ditt i Min bostøtte. Kontonummeret er gyldig straks du sender inn endringen.

Få du ikke opprettet konto i en bank, kan du få bostøtten utbetalt til et elektronisk betalingskort med PIN-kode. Kort og kode sendes hver for seg. Betalingskortet blir sendt rekommandert gjennom Posten. Du må ha gyldig legitimasjon for å få det utlevert.

Betalingskortet kan du bruke i Norge for å kjøpe varer og tjenester i butikk. Du kan også ta ut kontanter i butikk og minibank. Saldo på kortet kan du sjekke i minibanken.

Betalingskortet er personlig. Pass godt på kortet og PIN-koden. Betalingskortet er gyldig i tre år.

Problemer med betalingskortet?

Kontakt brukerservice på telefon 40 40 98 20 hvis du har

  • problemer med betalingskortet eller PIN-koden
  • mistet betalingskortet og må sperre det

Har du fått økonomisk hjelp til boutgifter fra kommunen, kan bostøtten bli utbetalt til kommunen. Hjelpen fra kommunen skal være gitt i samme periode som bostøtten gjelder for. Hjelpen fra kommunen kan være økonomisk sosialhjelp, subsidiert husleie, kommunal bostøtte og annet.

For at bostøtten skal bli utbetalt til kommunen, må du ha gitt samtykke til det. Kommunen plikter også å utbetale eventuelt overskytende bostøtte til deg.

Har du ikke fått gyldig legitimasjon, har banken likevel mulighet til å gi deg tilgang til grunnleggende banktjenester som konto, betalingskort (debetkort) og nettbank.

Ta med deg oppholdskortet ditt (utstedt av UDI), og annen dokumentasjon som kan bekrefte hvem du er til banken. Annen dokumentasjon kan være

  • arbeidskontrakt
  • leiekontrakt
  • kopi av utenlandsk identitetskort
  • bekreftelse på ytelser fra det offentlig og annet.

Det kan også være lurt å ta med seg en person du stoler på som har gyldig legitimasjon.

Er det vanskelig å få opprettet konto i banken, kan du kontakte kommunen og få opprettet en frivillig forvaltningskonto. Da kan kommunen utbetale bostøtten til ditt kommunale kronekort/kontantkort, eller på andre måter.