Utbetaling av bostøtte i 2021

Bostøtten blir utbetalt den 20. hver måned, og fredagen før når den 20. faller på en helg eller en helligdag. 

Utbetalingsdatoen er dagen du har pengene på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto vil variere, og avhengig av banken som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

Minste utbetaling i 2021 er 50 kroner.

Utbetalinger 2021

Januar 20.01.21
Februar 19.02.21
Mars 19.03.21
April 20.04.21
Mai 20.05.21
Juni 18.06.21
Juli 20.07.21
August 20.08.21
September 18.09.21
Oktober 20.10.21
November 19.11.21
Desember 20.12.21

Har du byttet kontonummer? Logg inn og endre kontonummeret ditt

Husk å melde fra om endringer!

Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Dette kan du endre