Finn ditt Husbankkontor

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten brukar for å handsame elektroniske faktura.Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støtter EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa:  pdf.husbanken@bscs.basware.com

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

advarselVer merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Kontakt administrerande direktør

Administrerande direktør held til i Drammen.

Regionkontor 

Husbanken øst

Kontorstad Oslo.
Dekkjer Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Husbanken sør

Kontorstad Arendal og Drammen.
Dekkjer Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Husbanken vest

Kontorstad Bergen.
Dekkjer Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Husbanken Midt-Norge

Kontorstad Trondheim.
Dekkjer Trøndelag og Møre og Romsdal.

Husbanken nord, Bodø

Kontorstad Bodø.
Dekkjer Nordland, Sør- og Midt-Troms og Svalbard.

Husbanken nord, Hammerfest

Kontorstad Hammerfest.
Dekkjer Finnmark, Nord-Troms, Balsfjord og Tromsø.

Nasjonale kontor

Styring og utvikling

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa. 

Kontroll

Kontoret held til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrolleining.

Økonomi og fellestenester

Kontoret held til i Bodø og har ansvar for alle administrative fellesfunksjoner for heile Husbanken.  

Lån og tilskot

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar.

Kommune og marknad

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane.

Digitalisering

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken.

Kunnskap

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å utvikle Husbanken til å oppnå ei nasjonal kunnskapsrolle innanfor sosial bustadpolitikk.  

Kommunikasjon

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for heilskapen i Husbankens kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt.