Bostøtte - informasjon for kommunene

Som saksbehandler i kommunen finner du her informasjon som kan hjelpe deg med behandling og veiledning om bostøtte.

Kommunens oppgaver:

  • informere og veilede om ordningen
  • kvalitetssikre og registrere søknader
  • forberede klager som skal sendes til Husbanken
  • avregne kommunal transport (bostøtte utbetalt til kommunen)