Veileder i regelverk for bostøtte

Om veilederen

Veilederen er et hjelpemiddel for deg som saksbehandler søknader om bostøtte. Veiledningsteksten utfyller bostøtteloven og forskrift om bostøtte, og er til hjelp i forståelsen av regelverket. Den gir deg en oversikt over de forhold du bør vurdere når du behandler søknader om bostøtte, samt generell informasjon.

De aktuelle paragrafene i bostøtteloven og/eller forskrift om bostøtte er gjengitt i egen boks i tilknytning til hvert tema.