Lån og tilskudd for kommuner

Kommuner kan søke lån og tilskudd fra Husbanken til å bygge utleieboliger til vanskeligstilte, sykehjem og omsorgsboliger samt søke startlån til videretildeling.

Her har vi samlet alle våre lån og tilskudd som er aktuelle for kommunene. I mange tilfeller kan lån og tilskudd brukes i kombinasjon. 

Nytt regelverk for lån fra Husbanken 

1. januar 2020 fikk vi nytt regelverk for lån fra Husbanken. Samlebetegnelsen grunnlån er erstattet med lån fra Husbanken, og kommunene kan søke om lån til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, barnehager og startlån til videretildeling. Her er veilederen for lån fra Husbanken.

Startlånsordningen, som har hatt en egen forskrift, er nå innlemmet i den generelle forskriften om lån fra Husbanken.