Lån og tilskudd for kommuner

Kommuner kan søke om finansiering fra Husbanken til å skaffe utleieboliger til vanskeligstilte, sykehjem og omsorgsboliger, samt søke om startlån til videretildeling.

Her har vi samlet alle våre lån og tilskudd som er aktuelle for kommunene. I mange tilfeller kan lån og tilskudd brukes i kombinasjon.