Informasjons­materiell bostøtte

Her finner du informasjon til bruk på nettsider, i publikumsmottak, i sosiale medier og i møte med innbyggere.

Disse plakatene kan trykkes eller skrives ut, og henges opp i ulike publikumsmottak som for eksempel på NAV-kontoret, servicetorget, boligkontoret, helsestasjoner, bibliotek og andre steder.

Plakat A4 bokmål (PDF)

Plakat A4 nynorsk (PDF)

Plakat A3 bokmål (PDF)

Plakat A3 nynorsk (PDF)

Disse filmene kan brukes på kommunens nettsider, infoskjermer i publikumsmottak og i sosiale medier. Filmene forklarer hvem som kan ha rett på bostøtte og hvordan man søker.

Informasjonsfilm om bostøtte til infoskjermer (55 sekunder)
Filmen er uten lyd og kan brukes på infoskjermer i publikumsmottak.

Informasjonsfilm om bostøtte til sosiale medier (25 sekunder)
Filmen har lyd, men også tekstplakater som gjør at den også fungerer uten lyd.

NAV sin informasjonsfilm om bostøtte (3 minutter 16 sekunder)
Filmen har lyd og undertekst.

Det er viktig at søkere får riktig informasjon til enhver tid. Her er våre anbefalinger til kommunens nettsider:

Ikke legg ut detaljert regelverk, men lenk til Husbankens nettsider

Det er stadig endringer i regelverket for bostøtte. Kommunen bør derfor kun legge ut overordnet informasjon om ordningen, og så lenke til Husbankens nettsider for mer informasjon. På våre nettsider er regelverket alltid oppdatert.

Ikke last opp dokumenter - bruk lenker

Kommune bør ikke laste opp dokumenter, men lenke til dokumentene på husbanken.no. Skjemaer og andre dokumenter blir stadig endret, men lenken vil alltid peke til siste gyldige versjon. 

Lenk til e-søknaden - ikke legg ut lenke til papirskjemaet

Vi ønsker at flest mulig skal velge e-søknaden, og at papirskjemaet kun skal brukes av de som ikke kan søke elektronisk. Riktig lenke til e-søknaden er https://kundeforhold-bostotte.husbanken.no/ . 

Kontaktinformasjon til kommunen må komme tydelig fram

Sørg for at det klart går fram hvor søkere skal henvende seg hvis de har spørsmål. Oppgi både postadresse, besøksadresse og telefon til bostøttekontoret på nettsidene.

Sjekk søkemotoren!

Det bør være enkelt å finne informasjon om bostøtte i menyen på nettstedet. Sjekk også at søk på ‘bostøtte’ gir relevante treff. Ta kontakt med webredaktøren i kommunen hvis trefflisten er upresis.

Lenk til bostøtte på andre aktuelle nettsider

Lenk til informasjon om bostøtte på andre relevante nettsider, for eksempel sider rettet mot alderspensjonister, flyktninger, arbeidsledige og andre målgrupper for ordningen.