Fullmakt

Hvis du ønsker at noen andre skal representere deg i bostøttesaken din, kan du gi fullmakt til en du har tillitt til. Denne personen kaller vi fullmektig.

Du må fylle ut fullmaktsskjemaet under. I tillegg må du legge ved kopi av førerkort, pass eller annen gyldig legitimasjon som viser underskriften din. Fullmakten skal du sende til kommunens bostøttekontor (bydelen i Oslo).

Bostøtte fullmakt - bokmål (PDF)

Bostøtte fullmakt - nynorsk (PDF)

Når du gir fullmakt, kan fullmektigen representere deg overfor kommunen og Husbanken. Han/hun kan få innsyn i dokumenter, og klage på dine vegne. Alle brev blir sendt til fullmektigen din. Fullmektigen kan ikke bruke digitale tjenester, og eventuelle brev blir sendt på papir til fullmektigen.

Fullmakten varer maks ett år, men du kan når som helst trekke tilbake fullmakten. Da må du henvende deg til kommunen.

Selv om du har gitt fullmakt til noen andre, kan du likevel bruke de digitale tjenestene i Min bostøtte.

Begrenset fullmakt

Du kan også gi en annen person en begrenset fullmakt. Det kan være aktuelt for eksempel hvis du har fått et tilbakekrav, og ønsker at noen andre skal representere deg i saken. Da må du selv lage en fullmakt.

I fullmakten må du få med

  • ditt navn og personnummer
  • navnet på fullmektigen
  • hva fullmakten skal omfatte
  • hvor lenge den er gyldig

Du må legge ved kopi av pass, førerkort eller annen gyldig legitimasjon som viser underskriften din.