Er du verge eller fullmektig?

Er du verge eller fullmektig, må du sende fullmakten til bostøttekontoret i kommunen. Det er kommunen (bydelen i Oslo) du skal kontakte hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Viktige å vite for deg som er verge eller fullmektig:

  • Du må bruke papirskjemaet for å søke bostøtte.
  • Alle brev blir sendt til deg på papir.
  • Du må melde fra om endringer som har betydning for bostøttesaken.
  • Eventuell klage skal du sende på papir til bostøttekontoret i kommunen.
  • Hvis søker flytter, må du sende inn ny søknad på papir. Flyttingen må være registrert i Folkeregisteret.

Du kan lese mer om ulike fullmakter under:

Det må stå i vergefullmakten at du kan representere søker i saker som gjelder Husbanken - Bostøtte. Hvis det mangler i fullmaktsteksten, må du kontakte Statsforvalteren og be om å få fullmakt til å representere søker også i bostøttesaker. Som hovedregel kan ikke verger bruke digitale tjenester. All skriftlig kommunikasjon må foregå på papir, hvis ikke kommunen tilbyr sikker digital post.

Selv om du er registrert som verge på en sak, kan søker likevel logge inn i Min bostøtte for å se saken sin og lese vedtak. Det er sperret for at søker kan gjøre endringer.

Har du tilgang til søkers MinID?

Hvis du har tilgang til søkers MinID og ønsker å bruke digitale tjenester, må du melde fra til kommunen, slik at de får slettet vergestatusen på saken.

Er du er verge for mange, kan det være vanskelig å identifisere hvem en melding om ny post gjelder. Vi anbefaler at du reserverer søkerne mot digital post. Da kan du bruke de digitale tjenestene, og motta alle brev på papir.

Det må framgå av fremtidsfullmakten at du kan representere søker i økonomiske saker. Fremtidsfullmakten må være stadfestet av Statsforvalteren. Du må sende fullmakten og attesten fra Statsforvalteren til kommunens bostøttekontor.

Som fullmektig kan du ikke bruke digitale tjenester. All skriftlig kommunikasjon må foregå på papir. Hvis kommunen tilbyr sikker digital post, kan du bruke det.

Selv om du er registrert som fullmektig i en sak, kan søker bruke de digitale tjenestene i Min bostøtte.

Søker kan gi en vanlig fullmakt ved å fylle ut et skjema. Fullmakten varer maks ett år. Du eller søker må sende fullmakten med dokumentasjon til bostøttekontoret i kommunen.

Som fullmektig kan du ikke bruke digitale tjenester. All skriftlig kommunikasjon må foregå på papir. Hvis kommunen tilbyr sikker digital post, kan du bruke det.

Selv om du er registrert som fullmektig i en sak, kan søker bruke de digitale tjenestene i Min bostøtte.