Er du verge eller fullmektig?

Som verge eller fullmektig for en søker, må du sende fullmakten til bostøttekontoret i den kommunen/bydelen søkeren bor i. Du må også oppgi din egen adresse.

Fullmakten må vise at du har rett til å ivareta søkers interesser på det økonomiske området. Du vil da bli registrert som verge i saken, og alle framtidige vedtak vil bli sendt til deg.

All kontakt mellom Husbanken og deg som verge foregår på papir. Det gjelder:

 • Søknad
 • Klage på vedtak
 • Melde fra om endringer 
 • Svarbrev

Alle brev blir sendt til vergens adresse på papir. Hvis du skal melde fra om endringer eller sende inn klage, må det skje per post. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider om kommunen tilbyr denne tjenesten.

Når du er registrert som verge på en sak, vil ikke søkeren selv motta varslinger om digital post. Søkeren kan likevel logge inn i «Min bostøtte» for å se saken sin og lese vedtak, men det er sperret for at søkeren kan gjøre endringer.

Verger kan bare søke bostøtte ved å fylle inn papirsøknaden. Søknaden skal du sende til kommunen/bydelen. Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider.

Søknadsskjema bostøtte -bokmål (PDF-format)
Søknadsskjema bustøtte - nynorsk (PDF-format)

Bor søker i bokollektiv, må du i tillegg fylle ut skjemaet under.

Skjema for bokollektiv - bokmål (PDF-format)
Skjema for bukollektiv - nynorsk (PDF-format)

Hvis søker skatter for barns formue, kan vi se bort fra formuen. Da må du fylle ut skjemaet under.

Skjema for barns formue - bokmål (PDF-format)
Skjema for barn sin formue - nynorsk (PDF-format)

Du kan klage på vegne av søker dersom vedtaket er fattet på grunnlag av feil opplysninger. Klagen skal du sende på papir til kommunen/bydelen.  

Mer informasjon om hvordan klage på vedtak om bostøtte 

Du må melde fra om eventuelle endringer til kommunen/bydelen til kommunen/bydelen per post. Du kan ikke melde fra på vanlig e-post. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk kommunens nettsider. 

Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer i noen av opplysningene i søknaden. Hvis søker flytter, må du sende inn ny søknad.

Dette må du melde i fra om:

 • Noen flytter ut eller inn i boligen
 • Endringer i nærings-, kapital- eller utenlandsinntekter
 • Endringer i netto formue
 • Endringer i boutgifter
 • Noen i husstanden blir student
 • Noen i husstanden begynner eller avslutter førstegangstjeneste
 • Nytt kontonummer

Mer informasjon om hva og hvordan melde fra om endringer

Verger kan få tilgang til en klients MinID, og bruke digitale tjenester på vegne av søker. Da må du sende vergefullmakten til ID-porten. Les mer på idporten.no

Hvis du har fått tilgang til søkerens MinID og ønsker å bruke digitale tjenester, må du melde fra til kommunen/bydelen, slik at de får slettet eventuell vergestatus fra saken.

NB! Når vergestatusen blir slettet på saken, blir også vergens adresse borte. Hvis du legger inn reservasjon mot digital post i kontaktregisteret, vil brev bli sendt på papir til søkers postadresse i Folkeregisteret. Vær oppmerksom på at ønsker du å motta post digitalt og er verge for mange personer, kan det være vanskelig å identifisere hvem ny post gjelder.