Informasjons­materiell startlån

Husbanken og kommunene har sammen ansvaret for å informere om startlån. God informasjon er viktig for å nå fram til de søkerne som er i målgruppa. 

Det er viktig at søkere får riktig informasjon om startlån til enhver tid. Husbanken ber om at kommunen ikke legger ut detaljert regelverk om startlån på sine nettsider. Kommunen bør kun legge ut overordnet informasjon om ordningen, og lenke til Husbankens nettsider for mer informasjon. På våre nettsider er regelverket alltid oppdatert.

Brosjyren nedenfor er i A5-format og kan skrives ut eller trykkes og deles i publikumsmottak og/eller i kontakt med søkere som kan være i målgruppen for startlån.

Informasjon om startlån på ulike språk

Brosjyre om startlån bokmål (PDF)

Brosjyre om startlån nynorsk (PDF)

Brosjyre om startlån engelsk (PDF)

Brosjyre om startlån samisk (PDF)

Brosjyre om startlån ukrainsk (PDF)