Kommunale bustadtilskot for privatpersonar

Det er ei kommunal oppgåve å gi økonomisk hjelp til bustadetablering og bustadtilpassing. Stortinget vedtok å innlemme tilskot til etablering, tilskot til tilpassing og tilskot til utgreiing og prosjektering i kommuneramma frå 2020.

Som saksbehandlar i kommunen, finn du rettleiing for tre personretta tilskot som kan hjelpe deg med behandling og rettleiing av tilskota. 

Kva betyr det for kommunane?