Kommunale bustadtilskot for privatpersonar

Det er ei kommunal oppgåve å gi økonomisk hjelp til bustadetablering og bustadtilpassing. Her får du rettleiing til behandling av søknader om tilskot til etablering, tilpassing, utgreiing og prosjektering.