Fra fast til flytende rente i bindingsperioden

Du kan velge å bryte avtalen om fastrente og gå tilbake til flytende rente i bindingsperioden. Her har vi samlet nødvendig og praktisk informasjon til deg som vil ut av fastrenteavtalen din.

  • Overgang til flytende rente kan kun skje den 1. i måneden, kalt overgangsdato.
  • Du må kontakte oss så sender vi deg skjemaet «Avtale om overgang til flytende rente». Dette må du underskrive og returnere til oss per post til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
  • Avtalen må være mottatt i Husbanken senest den 24. i måneden før overgangsdato.

Vær oppmerksom på at over- og underkurs skattemessig behandles som renteutgift og renteinntekt.

En eventuell underkurs vil bli behandlet som en ekstraordinær innbetaling på lånet og vil føre til at restgjelden blir lavere.

Tilleggsavtalen din for fastrente blir erstattet av avtalevilkårene i ditt opprinnelig gjeldsbrev/låneavtale for flytende rente.

Når du valgt å bryte avtalen om fastrente, kan du ikke få ny avtale om fastrente før det er gått 6 måneder fra overgangsdato (sperrefrist).

Velger du å inngå en avtale om fastrente senere, kan ikke ny bindingsperiode være lengre enn gjenstående løpetid på lånet. Det vil si at du ikke kan velge 20 års fastrente hvis du kun har 15 år igjen på å nedbetale lånet ditt.

  • Vi beregner en over- eller underkurs for lånet ditt. Blir det en overkurs må du 
          betale inn dette beløpet innen den 24. i måneden før du går over til flytende
          rente (overgangsdato).
  • Lånet ditt må være ajourført før du kan bryte avtalen.
  • Hele lånet/dellånet ditt får flytende rente.