Vil du betale inn ekstra på lånet ditt?

Har du fastrente, kan det bli beregnet en over- eller underkurs av beløpet du innbetaler. Det er ikke mulig å låne opp igjen det du innbetaler ettersom Husbanken ikke refinansierer.

Når du betaler:

  • Bruk kontonummer 7694 05 20076 (OBS. Nytt kontonummer fra februar 2023)
  • Merk innbetalingen med ditt saksnummer og «Ekstraordinær betaling»
  • Adressen er Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Hvordan blir betalingsplanen etter at du har innbetalt et ekstra beløp?

  • For serie- og annuitetslån blir terminbeløpet (renter og avdrag) lavere, men løpetiden på lånet er uendret.
  • Du kan søke om å få beholde terminbeløpet uendret for å korte ned løpetiden. 
  • Har du et trappelån (lån gitt fram til 1994) blir løpetiden kortet ned. Terminbeløpet blir lavere, men avdragsdelen er uendret.

I Mitt kundeforhold kan du se hvordan en ekstra innbetaling påvirker betalingsplanen din.