Vil du betale inn ekstra på lånet ditt?

Har du fastrente kan det bli beregnet en over- eller underkurs av beløpet du innbetaler. Det er ikke mulig å låne opp igjen det du innbetaler ettersom Husbanken ikke refinansierer.

Når du betaler:

  • Bruk kontonummer 6345 05 03594
  •  Merk innbetalingen med ditt saksnummer og «Ekstraordinær betaling»
  • Adressen er Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Hvordan blir betalingsplanen etter at du har innbetalt et ekstra beløp?

  • For serie- og annuitetslån blir terminbeløpet (renter og avdrag) lavere, men løpetiden på lånet er uendret.
  • Du kan søke om å få beholde terminbeløpet uendret for å korte ned løpetiden. For lån med fastrente må betalingen være 30 000 kroner eller mer for at du kan søke om dette.
  • Har du et trappelån (lån gitt fram til 1994) blir løpetiden kortet ned. Terminbeløpet blir lavere, men avdragsdelen er uendret.

På "Mitt kundeforhold" kan du se hvordan en ekstra innbetaling påvirker betalingsplanen din.

Logg inn person