Inngå avtale om fastrente

Hvis du ønsker å binde renta på lånet ditt, kan du søke om fastrente. Det innebærer at du binder deg til en rentesats i 3, 5, 10 eller 20 år.

Du kan inngå avtale om fast rente mellom den 6. og den 24. hver måned. Overgangen til fast rente skjer den 1. i den påfølgende måneden etter at du har opprettet avtalen.

Bindingstiden på fastrentelån kan ikke være lengre enn gjenværende løpetid på lånet. Det betyr at dersom du har åtte år igjen av nedbetalingstiden, kan du binde renta i fem år, men ikke i ti. 

Du må være a jour med nedbetalingene på lånet før du kan inngå avtale om fastrente.

Slik går du fram for å få fastrente

Før du binder renta, må du lese denne informasjonen (PDF).

Du kan inngå avtale om fastrente ved å logge deg inn i Mitt kundeforhold.

Du kan også kontakte oss på telefon. Da sender vi deg avtaledokumentene i posten. Signer og returner avtalen sammen med eventuelle vedlegg til Husbanken per post.

Er dere flere som har lån sammen, må alle underskrive avtalen.

Ønsker du fastrente kun på en del av lånet, må du ta kontakt med oss.

Bryte avtale om fastrente

Hvis du inngår avtale om fastrente og senere ønsker å avslutte den, kan du gjøre det. Les mer om å bryte fastrenteavtalen.