Betalingsproblemer

Hvis du har økonomiske problemer, er det viktig at du kontakter oss.

Mulighetene for å komme fram til en god løsning er alltid størst mens problemet ennå er lite. 

Betalingsproblemer kan ha mange årsaker. Problemet kan være midlertidig slik at løsningen er enkel, eller det kan ha mer varig karakter slik at løsningen må bli mer omfattende. Uansett er det viktig å skaffe seg oversikt over situasjonen så tidlig som mulig.

Målet vårt er at du skal kunne bli boende i den boligen du har i dag, dersom dette er mulig.

Våre saksbehandlere kan:

  • gi deg informasjon om mulige løsninger, f.eks. betalingsavtale for å bringe lånet ajour
  • gi deg informasjon om konsekvensene av å ikke betale

De fleste har gjerne lån hos flere kreditorer, og det kan være vanskelig å se en helhetlig løsning.  Alle kommuner har en økonomisk rådgiver som kan kontaktes. De fleste banker tilbyr også økonomisk rådgivning.