Har du betalings­problemer?

Har du fått 2. gangs varsel og ikke betalt innen fristen? Da har vi overført lånet ditt til Statens Innkrevingssentral (SI).

Du kan kontakte SI på telefon 75 14 90 00.


På denne siden kan du lese om hvilke alternative løsninger vi kan hjelpe deg med.
For tiden er det mange henvendelser, og det kan ta litt lenger tid enn vanlig å få svar fra oss. 

For å få oversikt over lånet ditt, kan du logg deg inn på "Mitt kundeforhold".

Tiltak - midlertidige betalingsproblemer

Har du har fått midlertidige betalingsproblemer, kan du få avdragsutsettelse for en periode.

Du må sende oss en begrunnet søknad. Alle som er låntakere må signere søknaden.

For at saksbehandlingen skal gå raskt, ber vi deg fylle ut og sende inn skjemaet oversikt over husstandens økonomi (PDF) sammen med søknaden til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

For å få utsettelse må du kontakte oss via telefon eller brev. 
Ring oss på telefon 22 96 16 00 
Sendt brev til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Får du betalingsutsettelse fram til neste forfall, vil du får to terminforfall til betaling samtidig. Vi beregner forsinkelsesrenter selv om du har fått utsettelse med betalingen.

Trenger du litt lenger tid for å ajourføre lånet ditt, kan vi gi deg en betalingsavtale. I denne avtalen inngår da terminer og forsinkelsesrenter som forfaller/har forfalt i avtaleperioden. Avtalt beløpet vil være større enn det ordinære terminbeløpet.

Har du i dag serielån eller avdragstabell, kan du oppnå et lavere terminbeløp hvis du endret til annuitetslån.
Dette vil være mest aktuelt for deg som ikke har alvorlige betalingsproblemer, men som har behov for en viss reduksjon i terminbeløpet. Dette kan du endre selv om du har fastrente på lånet ditt.

Ved å logge deg inn på lånet ditt kan du sjekke om dette kan hjelpe deg, og samtidig gjøre endringen.

Logg inn  

Dette kan være ett alternativ hvis du ikke allerede har løpetid på 30 år. Husbanken kan forlenge løpetiden til 30 år, slik at avdragsdelen av terminforfallene dine blir noe lavere.

Har du flytende rente og terminforfall hvert kvartal, vil det kanskje passe bedre med månedlige terminer hvis det er vanskelig for deg å legge av penger hver måned.
Vi kan dessverre ikke tilby deg denne løsningen hvis du har fastrente fordi betalingsplanen din er bundet i fastrenteperioden.

Alle kan endre forfallsdatoen på terminene. Du kan velge mellom den 1., 12. og 20 i måneden. Endringene kan du gjøre selv ved å logge deg inn på lånet ditt.

 Logg inn 

Tiltak - varige betalingsproblemer

Det vanligste virkemiddelet ved langvarige betalingsproblemer er gjeldsforhandlinger med dine kreditorer. Ta kontakt med gjeldsrådgiver i kommunen eller namsfogden for å vurdere om dette er den beste løsningen for deg.

I enkelte tilfeller kan vi omgjøre inntil 2,5 års renter til et tilleggslån. Dette må du søke om skriftlig. Tilleggslånet skal som hovedregel ha prioritet rett etter vårt pantedokument, og begge lån skal ha pant innenfor 100 prosent av boligens verdi.
Andre kreditorer må vike prioritet med sine pantedokument. Det kan påløpe gebyr for tinglysning.

Søknaden med dokumentasjon sender du til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Selv om vi ikke oppnår full dekning for vårt krav, kan vi godta at eiendommen blir solgt til underdekning hvis salget er til økonomisk fordel for banken. Salgsarbeidet må være utført på en slik måte at vi kan gå ut fra at markedspris er oppnådd. Dette skal helst ha skjedd i regi av en eiendomsmegler, advokat eller annen profesjonell aktør.

Salg som ikke gir full dekning skal normalt ikke skje til debitors nære familie eller til andre som debitor kan ha fordel av at salget skjer til. 

Restkravet vil bli overført til SI etter at oppgjør er mottatt i Husbanken. Den videre betjeningen av kravet, må derfor avtales med SI.

Husbanken kan delta i gjeldsforhandlinger, både utenrettslige og rettslige. 
Gjeldsordningsloven blir fulgt enten gjeldsordningen er rettslig eller utenrettslig.
 
Er det flere låntakere må alle ha en gjeldsordning for at vi går med på avtalen. Hvis ikke vil Husbanken forholde seg til den av låntakerne som ikke har gjeldsordning. Lånet må da betjenes i henhold til gjeldende vilkår. Søknad om åpning av rettslige gjeldsforhandlinger rettes til namsfogden på hjemstedet.