Overføre lån i Husbanken til ny låntaker

I spesielle tilfeller kan privatpersoner eller juridiske kunder søke om å få overta et lån i Husbanken. Husbanken vurderer og avgjør søknaden om å overta lån, og om du kan overta lånet med lånevilkårene som gjelder.

Lån som allerede er tatt opp i Husbanken kan i enkelte tilfeller overføres fra en låntaker til en annen, enten til en privatperson eller en juridisk kunde. Med juridisk kunde mener vi for eksempel selskaper, stiftelser eller foreninger.

Du kan søke om overføring av lån som privatperson

  • ved samlivsbrudd
  • ved uskifte/skifte
  • når spesielle hensyn tilsier det, for eksempel at boligen ligger i et fraflyttingsområde hvor det ikke er andre muligheter for finansiering.

For å søke om å overføre et lån, fyll ut og send inn skjemaet søknad om lån til privatpersoner. Legg ved dokumentasjon som viser god nok økonomi til å betjene lånet. 

Dersom du er gjenlevende ektefelle som skal overta boligen og allerede er låntaker, kan vi overføre lånet på gjeldende vilkår. Du må sende oss uskifte-/skifteattest, men du trenger ikke sende søknadsskjema.

Dersom det er flere arvinger etter avdøde, jamfør skifteattesten, og ikke alle arvingene skal overta boligen, må du fylle ut søknadsskjema. 

Ny låntaker må oppfylle:

  • vilkår som er stilt til nåværende låntaker i henhold til opprinnelig tilsagn og låneavtale
  • vilkår i henhold til gjeldende regelverk

Hjemmel til eiendom Husbanken har pant i, skal ikke endres uten at Husbanken har godkjent dette. Selskaper kan heller ikke endre eierstruktur, delta i fisjon eller fusjon eller endre reelle rettighetshavere uten forhåndssamtykke fra Husbanken.

For å søke om overføring av lån, fyll ut dette søknadsskjemaet: Søknad om lån juridiske kunder (PDF)