Overføring av lån

Det er kun i spesielle tilfeller du kan få overta lån i Husbanken.

Du kan søke om overføring av lån

  • ved samlivsbrudd
  • ved uskifte/skifte
  • når spesielle hensyn tilsier det, f.eks. at fraflyttingsområde hvor det ikke er andre muligheter for finansiering.

Om du som ektefelle skal overta boligen, og allerede er låntaker, kan vi overføre lånet på gjeldende vilkår. Du må sende inn uskifte-/skifteattest. Du trenger ikke å bruke søknadsskjema, og vi gjør ingen kredittvurdering av deg. Dersom det er flere arvinger, jf. skifteattesten, og ikke alle arvingene skal overta boligen, må du benytte søknadsskjema. 

Alle andre må fylle ut og sende inn skjemaet "Søknad om for lån til boligkvalitet". Du må samtidig dokumentere at du har økonomi til å betjene lånet.

Saksbehandlingen går raskere om all nødvendig dokumentasjon og opplysninger blir sendt oss sammen med søknadsskjemaet. I søknadsskjemaet ser du hva vi trenger av dokumentasjon og opplysninger.

Mer informasjon kan du lese i våre retningslinje "Overføring av Husbanklån til ny eier"