Boliger til personer med utviklingshemming

Om sidene

Ønsker du å flytte for deg selv? Vil du kjøpe eller bygge en bolig? Vil du bo alene eller sammen med noen du kjenner? På disse sidene finner du råd og veiledning du bør lese før du bestemmer deg for hvordan du vil bo. Sidene er laget for deg som har utviklingshemming, dine pårørende, verger og medhjelpere.

Personer med utviklingshemming har ofte ikke de samme valgmulighetene som andre som skaffer seg bolig. Mange ønsker å kjøpe seg en bolig, men må i stedet leie.

Her kan du lese om:

  • Hvordan du kan skaffe deg en god bolig og beholde den så lenge du vil
  • Hvordan du kan bytte bolig, for eksempel å gå fra å leie til å eie 
  • At du bør sette av penger til vedlikehold av boligen, med mer
  • Når dere, som gruppe, kan påvirke kommunens boligtilbud til utviklingshemmede