Boliger til personer med utviklingshemming

Kjøpe bolig ved hjelp av verge

Når en person som har verge skal kjøpe bolig, skal Statsforvalteren først samtykke til låneopptaket, og deretter godkjenne finanseringen av boligkjøpet. Dette gjelder for:

 • Bruk av egenkapital
 • Lån fra Husbanken
 • Startlån og tilskudd fra kommunen
 • Lån i privat bank

Her kan du lese om hvordan dere går fram for å få nødvendig godkjenning fra Statsforvalteren, og hvordan en verge eller en medhjelper søke om startlån fra kommunen på vegne av noen. 

Søknader til Statsforvalteren

Du som er verge, sender søknad om låneopptaket på vegne av lånsøker. Om dere begge skal skrive under på søknaden, avhenger av det som heter «samtykkekompetanse» og om den du er verge for har forståelse av hva han/hun skriver under på og om det å stifte gjeld. Du finner informasjon om samtykkekompetanse vergemal.no.

Du finner søknadsskjema på vergemal.no. Statsforvalteren foretrekker at du sender inn skjemaet elektronisk, men du kan også benytte papirskjema.

Gjelder søknaden kjøp av en konkret bolig, må du legge ved:

 • Dokumentasjon på boligen (takst, prospekt og/eller kjøpekontrakt)
 • Bekreftelse på hvordan kjøpet skal finansieres (lån, tilskudd og egenkapital)

Gjelder søknaden forhåndsgodkjenning (kjøp av bolig inntil et visst beløp), må du legge ved:

 • Dokumentasjon på bruk av eventuell egenkapital
 • Bekreftelse på finansieringsbevis/forhåndstilsagn.

Ønsker långiver det kan de gi lån/forhåndsgodkjenning, under forutsetning av at Statsforvalteren godkjenner det. På den måten unngår dere at långiver ikke vil godkjenne lånet før Statsforvalteren har gjort vedtak i saken.

Statsforvalteren skal samtykke på gjeldsbrevet og originaldokumentene som skal tinglyses. Dokumentene skal være ferdig utfylt og signert av deg som verge, og eventuelt den du er verge for om det er nødvendig, før de blir sendt inn.

Er det gitt en forhåndsgodkjenning på et bestemt lånebeløp og kjøpesummen blir høyere på grunn av avgifter eller lignende, må du få dette godkjent av Statsforvalteren.

Det er viktig å huske på:

 • Saksbehandlingstiden til denne type samtykker kan variere. I enkelte perioder kan den være inntil tre måneder.
 • Dersom dere skal skrive kjøpekontrakt med en utbygger, skal Statsforvalteren også godkjenne forskuddsbeløpet (ofte ti prosent), selv om dette er penger som står på egen konto.
 • Sett av god tid til overtakelse av boligen og godkjenning av dokumenter.

Søke kommunen om startlån og/eller tilskudd

Alle søknader om startlån og/eller tilskudd må skje elektronisk via nettsiden til Husbanken. Søker må derfor ha egen BankID for å søke kommunen om lån og tilskudd. Mangler lånsøker BankID, kan du som verge eller en medhjelper søke på vegne av ham/henne. Her er hva du da må gjøre:

 1. Ta kontakt med den aktuelle kommunen. Dette kan været NAV-kontoret, publikumsmottak, boligkontor eller lignende. Noen kommuner ønsker fysisk oppmøte, andre godkjenner at du sender inn de nødvendige dokumentene. 
 2. Disse dokumentene må kommunen ha inn:
  • Er du verge, trenger kommunen kopi av gyldig legitimasjon og kopi av vergemålet.
  • Er du medhjelper, trenger kommunen gyldig legitimasjon av både deg og lånesøker. Dere må også skrive under på en fullmakt om rett til å søke startlån og/eller tilskudd hos saksbehandler i kommunen.   
 3. Kommunen «åpner systemet» det gir deg tilgang til det digitale søknaden.
 4. Søknad og saksgang for verge eller medhjelper:
  • Logg inn med din egen BankID.
  • Husk å velge at du søker på vegne av personen du er verge/medhjelper for.
   • Du skal enten søke om lån til en konkret bolig eller et forhåndstilsagn. 
   • Du må fylle ut og sende inn søknaden innen 30 dager. Dersom fristen ikke blir overholdt, må du starte prosessen på nytt.

Som verge/medhjelper, har du ikke tilgang til den digitale søknaden etter at du har sendt den inn til kommunen. Har du glemt å legge ved et dokument må du sende inn det per post. Videre kommunikasjon vil nå foregå per post.

Er du verge vil kommunen sende en kopi av søknaden per post til deg.

Er du medhjelper har du nå ikke lenger noen rolle i søknadsprosessen. Kommunen sender en kopi av søknaden per post til lånsøker. Lånsøker må møte opp hos kommunen og skrive under på søknaden som ligger hos saksbehandler. Kommunen vil kun kontakte søker, og det vil skje per post.

Når kommunen har alle nødvendige opplysninger, behandler de søknaden:

Ved søknad om forhåndsgodkjenning (finansieringsbevis)

Er vilkårene for å få startlån oppfylt, kan kommunen gi en forhåndsgodkjenning. Først da kan dere begynne å se etter bolig og legge inn bud. Er det usikkert på om kommunen akseptert boligkjøpet, er det viktig å kontakte dem før du legger inn budet. Du kan også legge inn et bud med forbehold om finansiering.

Ved søknad om startlån til en konkret bolig

Er det snakk om å kjøpe en konkret bolig, vil kommunen som regel gjøre et vedtak som er gjelder den konkrete boligen.

Søke lån i privat bank

Ta direkte kontakt med banken for å få opplysninger om saksgang.