Boliger til personer med utviklingshemming

Velge bolig

Når du har funnet ut hva du vil, og hvilken type bolig du har råd til å skaffe deg, kan planleggingen starte. Skal du bygge bolig, er det viktig at du og de som hjelper deg er klar over at det krever en aktiv og betydelig innsats fra dere alle for å få til en god prosess fra planlegging og helt fram til boligen din er ferdig bygd.

I dette kapittelet kan du lese om hva som skjer fra du har bestemt deg og fram til du kan flytte inn i egen bolig. Hva du må gjøre og tenke på er avhengig av om du har valgt:

  • Nybygd eller brukt bolig
  • Eie eller leie bolig
  • Bo sammen med andre (samlokalisert) eller i separat bolig
  • Borettslag eller sameie

Du kan også lese om hvordan en verge kan hjelpe deg med selve boligkjøpet og med å låne penger til boligkjøp.

Informasjonen her kan også være nyttig for deg som allerede har en bolig og ønsker å kjøpe eller leie en annen, eller bygge ny bolig.