Boliger til personer med utviklingshemming

Leie boligen før du kjøper den

Synes du det er et stort steg å flytte hjemmefra? Kanskje ønsker du å leie en bolig før du bestemmer deg for å kjøpe den? I noen kommuner har de gjort det mulig. Når kommunen eier boligene, kan de være veldig fleksible og legge til rette for en slik løsning. Dette omtales gjerne som leie før eie eller som prøvebo.

Trondheim er en kommune som har gjort dette. I flere nye boligprosjekt har de kjøpt leiligheter der du kan leie før du bestemmer deg for å kjøpe. Dette er leiligheter i ordinære borettslag eller sameier.

I perioden du leier boligen finner du ut om du klarer å ha ansvar for egen bolig, om du greier deg økonomisk og om du synes nabolaget er trivelig. De som velger denne løsningen i Trondheim kommune har jevnlig kontakt med kommunen og får informasjon om muligheten for å kjøpe boligen de leier. I tillegg får de informasjon om låne- og tilskuddsordninger de kan søke om.

Ved hvert boligprosjekt kjøper Trondheim kommune i tillegg en leilighet som fungerer som personalbase. Denne kan også bli brukt som fellesareal. Da har de som bor der et sted å samles for sosiale tilstelninger og kan delta etter eget ønske. Om du velger å eie boligen vil du fortsatt ha tilgang på de samme tjenestene fra kommunen som du hadde da du leide.

Ta kontakt med kommunen du bor i og spør om de tilbyr leie før eie.