Veileder for startlån

Når startlånsøker eier annen eiendom

Noen søkere eier annen eiendom fra før. Det kan være en helårsbolig eller fritidsbolig i Norge eller i utlandet. Kommunen kan i sine retningslinjer ha en bestemmelse om at startlånsmottakeren ikke kan eie en annen eiendom, men det må åpnes for unntak og hver søknad må vurderes individuelt. Hva vil et eventuelt salg av eiendommen bety for søkerens betjeningsevne og mulighet til å få lån i vanlig bank, og hva blir konsekvenser for andre medeiere? Saksbehandler må inkludere utgifter til fritidseiendommen ved beregning av betjeningsevne, dersom søker skal beholde eiendommen.