Veileder for startlån

Når startlånsøker har verge eller mangler BankID

I Startskudd kan saksbehandler gi en verge eller en medhjelper tilgang til å søke på vegne av andre. Dette gjør det mulig for alle å søke elektronisk.

En person uten BankID kan normalt ikke søke startlån og tilskudd elektronisk. Det kan heller ikke en verge som vil søke på vegne av andre. Det er derfor en egen prosess for dette i Startskudd.

Her finner du saksgang for å opprette tilgang for verge.

Når søkeren har verge som gjennomfører låneopptaket (skriver under på lånet på vegne av søker), gjelder følgende:

  • Kommunens forklaringsplikt går til vergen (se nærmere om forklaringsplikten under punkt 10).
  • Opplysninger skal kommunen gi både til søker og verge (finansavtaleloven § 3-4).

Dersom vergen trenger råd eller er i tvil om avgjørelser av særlig betydning for den som er under vergemål, bør vedkommende gå til Statsforvalteren (vergemålsloven § 47).

For søkere med verge skal Statsforvalteren først samtykke til låneopptak og deretter godkjenne finansieringen. For ikke å forsinke saksbehandlingen kan kommunen innvilge lån eller gi finansieringsbevis, under forutsetning av at Statsforvalteren godkjenner låneopptak.