Veileder for startlån

Om veilederen for startlån

Denne veilederen skal være en hjelp for deg som saksbehandler søknader om startlån for vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. Den gir en oversikt over forhold du bør vurdere, men det er fortsatt rom til å finne den beste løsningen i hver enkelt sak. Veilederen kan også være til hjelp for privatpersoner, verger og andre som kan søke om startlån via kommunen.

Aktuelle punkter i forskriften er gjengitt i lys blå boks ved innledningen til hvert kapittel. Veilederen utfyller forskriften og er til hjelp for å forstå regelverket. Bestemmelsene om startlån finnes også i forskrift om lån fra Husbanken kapittel 5 på lovdata.no. Deler av kapittel 7 og 8 (blant annet om tapsdeling og bestemmelser om rente- og avdragsvilkår) gjelder også for startlån.

Regelverket for startlån er så fleksibelt at kommunen i utgangspunktet ikke behøver egne kommunale retningslinjer. I hvert fall ikke utover det som kan begrunnes av helt lokale forhold. I spesielle tilfeller kan kommunen fastsette egne bestemmelser for å tildele startlån, forutsatt at de er i samsvar med forskriften. Se mer om dette i kapittel 14.

Veilederen finnes også i PDF-format som kan skrives ut. Vær oppmerksom på endringer som fortløpende kan komme i den digitale veilederen på husbanken.no, dersom du velger å skrive ut en versjon. Den digitale veilederen inneholder også lenker til nyttig informasjon.