Ofte stilte spørsmål og svar

Her har vi lagt inn flere svar på spørsmål vi ofte får fra kundene våre.


Renter

Har du flytende rente kan du velge å binde renten. Du kan velge å binde renten på 3, 5, 10 eller 20 år. Overgang til fastrente kan kun skje den 1. i måneden.
Du kan inngå avtale om fastrente i Mitt kundeforhold  i perioden  6.- 24. i inneværende måned,om du ønsker å binde renten fra og med den 1. neste måned.
 
Les om hvordan du binder renten i artikkelen "Skal jeg velge fast eller flytende rente".

Over- og underkurs blir beregnet ved å ta differansen mellom din rentesats og et veid snitt mellom to rentetilbud som er nærmest gjenstående bindingstid. 

Innfrir du lånet før bindingstiden er utløpt, blir det beregnet over- eller underkurs av det som står igjen av lånebeløpet.

Velger du å innbetale et ekstra beløp, blir det beregnet over- eller underkurs av innbetalingen din.

Eksempler:

 • Bryter du avalen når det står igjen 2 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt av den flytende renten og 3 års fastrentetilbud. 
 • Bryter du avtalen når det står igjen 7 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt mellom 5 og 10 års fastrentetilbud.

Rentevilkårene finner du ved å logge inn i Mitt kundeforhold.

Forsinkelsesrenter regner vi fra forfall og til betaling er mottatt.  Det blir beregnet forsinkelsesrenter selv om du har fått betalingsutsettelse. Disse renten bli lagt til en senere terminforfall.

Les mer i lov av 17.02.1976 nr. 100 Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 

 


Betalingsproblemer

Ta kontakt med oss for å søke om betalingsutsettelse.

Får du betalingsutsettelse fram til neste forfall, vil du får to terminforfall til betaling samtidig. Vi beregner forsinkelsesrenter fra forfallsdato, selv om du har fått utsettelse med betalingen.

Ring oss på telefon 22 96 16 00, eller send brev til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Har du midlertidige betalingsproblemer, kan du søke om avdragsutsettelse for en periode. Alle låntakere må signere søknaden og søknaden må begrunnes.

Vi ber deg fylle ut og sende inn skjemaet oversikt over husstandens økonomi sammen med søknaden til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø


Betingelser/nedbetalinger

Du kan velge den 1. den 12. eller den 20. som forfallsdager.

Endring av forfallsdato kan medføre at første termin blir høyere på grunn av flere rentedager. Du kan selv gjør denne endringen ved å logge deg inn i Mitt kundeforhold.

Ja. Dette kan du gjør selv ved å logge inn  i Mitt kundeforhold.

Der kan du også simulere ny betalingsplan.

Du kan søke om å forlenge løpetiden på lånet ditt inntil 30 år, slik at avdragsdelen av terminforfallene blir noe lavere.

Har du flytende rente og terminforfall hvert kvartal, kan du endre til månedlige forfall. 

Vi kan dessverre ikke tilby deg denne løsningen hvis du har fastrente fordi betalingsplanen din er bundet i fastrenteperioden.

Alle kan endre forfallsdatoen på terminene. Du kan velge mellom den 1., 12. og 20. i måneden. Endringene kan du gjøre selv ved å logge deg inn i Mitt kundeforhold.

Du kan bruke BSU-midler til å foreta en ekstraordinær nedbetaling av hovedstol på lånet. Du kan også bruke BSU-midler til å betale renter og avdrag for inneværende år.

Banken hvor du har BSU-konto og Skatteetaten kan ha andre begrensninger, og du bør derfor avklare vilkårene med dem før midlene blir brukt til nedbetaling av lånet.  

Hovedstol er gjenstående del av lånet, uten påløpte renter

Vi tar ikke gebyr for å innfri lån.

Har du fastrenteavtale på lånet ditt, blir det beregnet en over- eller underkurs hvis du innfrir lånet i avtaleperioden. 

Du kan logge deg inn i Mitt kundeforhold å simulere innfrielse på lånet ditt for å se hva du må betale inn.

Nei, vi refinansierer ikke.

Har du økonomiske problemer, kan du snakke med kommunen, de kan bruke startlån til refinansiering. Ta kontakt med boligkontoret i kommunen for mer informasjon.


Mitt kundeforhold

Adressen skal være registrert i Folkeregisteret. Når det er ordnet, kan du logge deg inn på lånet ditt og endre adressen selv.

Den finner du ved å logge inn i Mitt kundeforhold.

Husbanken melder inn fradragsberettigede renter til Skatteetaten. Er det flere låntakere, vil fradragsberettigede renter og gjeld komme på skattemeldingen til den av dere som står med koden «betaler» i vårt system. Dere kan avgjøre dere imellom hvordan fradragsberettigede renter og gjeld skal fordeles på skattemeldingen. Eventuelle endringer gjør dere på Skatteetaten.no.

Har du fått over-/underkurs på grunn av brudd på en fastrenteavtale?

 • Underkurs blir meldt inn som renteinntekt.
 • Overkurs blir meldt inn som renteutgift.

Ja, du kan velge å motta det meste av informasjonen vi sender ut i din elektroniske postkasse på Mitt kundeforhold.

Vil du ikke ha regning i postkasse, må du opprette e-Faktura eller AvtaleGiro. Dette gjør du i nettbanken din.

Du kan

 • endre forfallsdato, velge mellom den 1.,12. eller 20. i måneden
 • velge om du vil ha forfall hver måned eller kvartalsvis
 • inngå avtale om fastrente
 • endre adresse og e-postadresse
 • simulere ulike vilkår på lånet
 • velge digital informasjon fra oss

I tillegg får du informasjon om

 • saldo på lån og eventuelle tilskudd
 • rente- og avdragsvilkår 
 • de siste innbetalingene du har foretatt
 • betalingsplan for gjenstående lån
 • årsoppgaver