Avtalegiro

AvtaleGiro er en banktjeneste for automatisk betaling av faste regninger.

Hvis du ikke betalinger innen fristen for utsendelse av 2. gangs varsel, vil du mottatt regningen per post.

Ja, du kan stoppe betalinga før trekkdato i nettbanken din.

Hvis du har bedt om varsel vil du minst 8 dager før forfallsdato få varsel om kontobelastning i forfallsregisteret. Hvis ikke kan du finne beløp og dato i nettbanken din, eller på "Mitt kundeforhold".

Ja, du kan når som helst si opp en AvtaleGiro. Dette ordner du i nettbanken. Det er ikke Husbanken du kontakter for å avslutte avtalen.

Termingebyr uten forhåndsvarsel koster 30 kroner, mens termingebyr med forhåndsvarsel koster 40 kroner.

Ja, dette ordner du selv i nettbanken din. Du få regningene direkte i nettbanken din, og unngår papirregning.

Det legger seg automatisk et forslag i nettbanken din når du har betalt en regning. Godkjenner du forslaget blir avtalen opprettet.

Du kan også gå inn i nettbanken din å opprette en avtale manuelt. Da må du legge inn Husbankens konto og KID-nummer. Dette finner du i det siste terminvarselet du har mottatt fra oss.