Lånekunde i Husbanken

Her finner du som har lån i Husbanken informasjon om lånet ditt, enten du er privatperson eller en bransjekunde.

Har du startlån? Da har du lånet ditt i kommunen og ikke i Husbanken. Ta kontakt med kommunen din.

I Mitt kundeforhold kan du finne lånevilkårene og betalingsplanen din, og gjøre endringer på lånet ditt. Her finner du også årsoppgaven din. 

Ofte stilte spørsmål

Du kan opprette AvtaleGiro og eFaktura i nettbanken din.

Les mer om AvtaleGiro

Les mer om eFaktura

Vi tilbyr ikke EHF-faktura for å betale terminkrav.

Et serielån har et synkende terminbeløp i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er uendret. Avdragene er konstante, mens rentedelen er synkende. Sammenlignet med et tilsvarende annuitetslån, betaler du et høyere terminbeløp i begynnelsen, men et lavere beløp i slutten av nedbetalingsperioden.

Et annuitetslån har like store terminbeløp i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er uendret. Over tid vil da rentedelen blir mindre og avdragsdelen øke. 

Under ellers like vilkår, er renteutgiftene over hele lånets løpetid mindre for et serielån enn for et annuitetslån.

Oversikt over når du starter med avdrag finner du i betalingsplanen for lånet ditt.  Betalingsplanen finner du ved å logge inn på Mitt kundeforhold.

Nei, det er ikke mulig å refinansiere et lån i en privat bank med lån fra Husbanken. Er du privatperson og har behov for refinansiering, kan du undersøke mulighetene dine for å få startlån i kommunen.

Ja, ved skriftlig henvendelse. Husbanken låner ikke opp pantedokument. Det vil derfor som regel være unødvendig å nedkvittere disse.

Ønsker du å nedkvittere fordi du skal ta opp nytt lån? Sjekk med banken om det er tilstrekkelig for dem å få en bekreftelse på dagens saldo (dette kan du selv gjøre på Mitt kundeforhold), før du ber oss om å nedkvittere.

Du kan bruke BSU-midler til å foreta en ekstraordinær nedbetaling på lånet.

Du kan også bruke BSU-midler som forskudd på renter og avdrag på lånet for inneværende år. Det betyr at innbetaling må gjøres samme kalenderår som forskuddet skal dekke. Eventuell gjenstående sum ved utgangen av kalenderåret man har innbetalt, vil gå til ekstraordinær nedbetaling på lånet.

Det er viktig at innbetalingen merkes med saksnummer og «ekstra betaling» ved ekstraordinær nedbetaling på lånet, eller «forskudd på terminer (årstall)» ved forskudd på terminer.

Banken hvor du har BSU-konto og Skatteetaten kan ha andre begrensninger, og du bør derfor avklare vilkårene med dem før midlene blir brukt til nedbetaling av lånet.

Du finner årsoppgaven din i Mitt kundeforhold. Her finner du også kontoutskrift. 

Logg inn i Mitt kundeforhold