Universell utforming

- Nødvendig for nokon, bra for alle

Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle.

Gode eksempel

Bolig- og næringsområde hvor universell utforming er forankret tidlig i planprosessen.

Verktøy og rettleiingsmateriale