Renter


Fastrentetilbudene (nom.) for februar 2022

NB! Nye renter vil bli lagt ut ca. den 6. i hver måned.

Ønsker du å benytte deg av fastrentetilbudet for januar må avtalen være mottatt i Husbanken innen 24. januar.

Personlige og juridiske låntakere kan inngå fastrenteavtale elektronisk i Mitt kundeforhold.

Vi gjør oppmerksom på at renten på startlån kan være inntil 0,25 prosentpoeng høyere enn Husbankens renter. Mer informasjon om renten på startlån

Kommuner må hente avtalen på Ekstranettet og sende den inn per post.

Termin­forfall Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende rente*
Månedlig 1,677

1,893

2,021 2,315 0,728
Kvartalsvis 1,679 1,896 2,025 2,320 0,728
Halvårlig 1,683 1,901 2,030 2,326 0,729

* Ny flytende rente fra 1. mars 2022 er 0,896%, 0,897% og 0,898%.

Særrenten vil til enhver tid være 1 % lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån gitt på særlige vilkår gitt fram til 1996. Renten kan likevel ikke være negativ.

Effektiv rente vil være 0,1-0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår.