Samarbeid med kommunen  

Kommunen kan hjelpe deg
når du vil flytte til egen bolig.

Du kan trenge hjelp
fra forskjellige kontorer i kommunen.
Kommunen skal passe på
at du får den hjelpen du trenger fra dem.

Derfor lager kommunen en individuell plan for deg.

Det er du som bestemmer
om du vil ha en plan.
Planen skal  

 • vise hvordan du har det nå.
 • sette mål for ting du vil forandre.
 • vise hvem du har kontakt med i kommunen.
 • hjelpe til i sam-arbeidet mellom deg og dine hjelpere.

Et mål om å flytte til en egen bolig,
bør være en del av planen.

Du får en koordinator i kommunen.
Koordinatoren skal 

 • hjelpe deg å nå målene i planen din.
 • være en som du kan snakke med om målene dine.
 • passe på at hjelperne dine samarbeider godt.
 • hjelpe deg så du er med og bestemmer over deg selv
  og hvordan du bor.
 • planlegge og ha møter med deg.

Kommunen velger hvem
som skal være din koordinator.
Men dine ønsker er veldig viktige
når de skal velge koordinator.

Du får tilbud om koordinator
selv om ikke vil ha en plan.