Bygge ny bolig eller bygge på foreldrenes hus

Hvis du vil bygge et nytt hus 
eller bygge på foreldrene dine sitt hus
kan du søke om å låne penger
til å betale for arbeidet.

Noen kommer kan også gi tilskudd.

Låne penger til å bygge bolig

Du må klare å betale tilbake
pengene du har lånt.
I tillegg må du betale
andre regninger.

Lag et budsjett som viser hvordan
du skal betale tilbake lånet.

Om du har spart penger
kan du bygge en dyrere bolig
enn om du ikke har spart penger.

Kanskje du kan bygge
på en tomt som familien eier.
Eller kanskje det er mulig
å bygge på huset til foreldrene dine.

Få hjelp av kommunen til å planlegge

Hvis du vil bygge ny bolig
er det lurt å snakke med kommunen tidlig.

Kommunen kan hjelpe dere med 

 • hvordan huset eller leiligheten må være
  for at dere skal få lån og tilskudd 
 • å finne ut hva du trenger hjelp til
  og hvordan hjelpen skal være 
 • å søke lån og tilskudd 

Låne penger i Husbanken

For at du skal få låne penger
fra Husbanken
må dere følge noen regler
når dere bygger.

Et på-bygg må enten være en egen bolig
eller en om-bygging av huset til foreldrene dine.
Det må være nødvendig
for at du skal bo bedre.

Du skal ha alt du trenger i en etasje:
gang, kjøkken, stue, soverom, bad og bod.
Kommunen kan hjelpe
med hva dere må tenke på.

Penger fra Husbanken får du
etter at boligen er ferdig.
Derfor må du låne penger
i en vanlig bank
til å betale for byggingen.
Snakk med kommunen om hvilket lån
som passer best for deg.

Hvis du skal bygge et eget hus
med egen tomt
skal du selv låne penger.

Hvis foreldrene skal eie boligen
skal de låne pengene.

Lag en plan for boligen

Planen handler om hvordan dere ønsker
at boligen skal være.
Planen bør si noe om

 • hvor stor boligen skal være 
 • hvordan boligen skal varmes opp og bruke strøm
 • hvordan boligen skal brukes
  av personer som trenger rullestol eller andre hjelpe-midler
 • tegninger av hvordan boligen skal se ut og være
 • når byggingen skal starte
  og når boligen skal være ferdig.

Ta med denne planen
i møter med de som skal bygge huset.
Da er dere godt forberedt.

Spør kommunen om de kan gi dere
tilskudd til planleggingen.
Kommunen bestemmer
hvem som får tilskudd og hvor mye.

Velg hvordan boligen skal være

Å bygge en bolig er mye jobb.
Ofte finner man et bygge-firma
som skal bygge boligen for deg.
De kan hjelpe til
med å finne gode løsninger.

Det finnes ferdige tegninger av ulike hus
som du kan velge mellom.
Dette kalles ferdig-hus.

Det er lurt å be om pris
fra flere bygge-firmaer.
Da har noen noen å velge mellom.

Skriv en avtale med bygge-firmaet dere velger.
Avtalen kalles for kontrakt.

Kontrakten er et brev
med det dere er enige om.
Du og bygge-firmaet skriver under på kontrakten.
Det går an å bruke stempel som underskrift
hvis du ikke kan skrive.
Det finnes ferdige kontrakter dere kan bruke.

Hvis du ikke finner et ferdig-hus
som passer deg,
kan en arkitekt tegne boligen
slik du vil at den skal være.
Du kan komme med ønsker til arkitekten.
Tegningene viser hvordan huset skal bygges.

Kommunen må godkjenne byggingen
før dere kan begynne.
Snakk med kommunen om dette.

Når du flytter inn

Når boligen er ferdig
kan du flytte inn.
Men først avtaler du og bygge-firmaet
hvilken dato du skal ta over boligen.

Denne dagen skal dere sammen sjekke
at boligen er sånn det står i kontrakten
at den skal være.

Etter ett år ser du og bygge-firmaet
på boligen på nytt.
Dere ser etter om huset er som det skal.
Dette kalles ettårsbefaring.

Her kan du lese råd fra Huseiernes landsforbund om ettårsbefaringen