Hva har du råd til?

Mange med utviklings-hemming,
ønsker å eie sin egen bolig.
De fleste har råd
til å kjøpe et sted å bo.

Hvis du vil kjøpe en bolig må du finne ut

  • hva det koster
  • hvor mye du må betale hver måned
  • hva du har råd til
  • om du kan låne penger

Du kan ikke låne mer penger
enn du klarer å betale tilbake.

Du kan få hjelp til å søke om lån.
Det er banken eller kommunen,
som bestemmer
hvor mye penger du kan låne.

En person med utviklings-hemming,
som har uføre-trygd,
kan låne omtrent 2 millioner kroner.

Hvis du har spart penger i banken
kan du kjøpe en dyrere bolig.

Noen kommuner kan også gi deg tilskudd.

Du kan søke om startlån i kommunen.
Det kan du betale ned over 50 år.
Da må du betale tilbake
mindre penger hver måned.