Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring

  Denne rapporten evaluerer dagens kriteriesett for grunnlån, og gir forslag til nye kriterier og kriteriesett.

  • SINTEF 2016
  • SINTEF Byggforsk ved Anders-Johan Almås, Michael Klinski, Karine Denizou, Kaj Halvorsen (Analyse&Strategi), Magnus Jul Røsjø (Analyse&Strategi), Marius Fossen (Analyse&Strategi)
  • 2016
 2. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

  Rapporten er en oppfølging av rapporten "Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis". Formålet var å fremskaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

  • Oxford Research 2016
  • Oxford Research
  • 2016
 3. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram: Systematisering av kunnskap og læring

  Den første delen handler om å gjennomføre en systematisering og analyse av kunnskap og erfaringer fra program, prosjekter og tiltak som har mottatt boligsosialt kompetansetilskudd. Den andre delen handler om å bidra til en systematisk kunnskapsutvikling og læring i Husbanken.

  • Rambøll 2016
  • Hege Hellvik (Rambøll), Marit C. Synnevåg (mcs:consult) og Kjersti Ryen Strømnes (Rambøll).
  • 2016
 4. Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring - praksis og måloppnåelse

  Rapporten oppsummerer evalueringen SINTEF har gjennomført på hvordan Husbankens kontorer jobber med tildeling av grunnlån.

  • Sintef 2016
  • SINTEF Byggforsk
  • 2016
 5. Behov for kommunalt disponerte utleiboliger

  Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket.

  • Rambøll 2016
  • Rambøll
  • 2016