Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Behov for kommunalt disponerte utleiboliger

  Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket.

  • Rambøll 2016
  • Rambøll
  • 2016
 2. Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis

  Formålet med evalueringen har vært å skaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

  • Oxford Research
  • Oxford Research
  • 2016
 3. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid

  Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen.

  • Uni Research Rokkansentret
  • Uni Research Rokkansenteret av Rune Ervik Tord Skogedal Lindén
  • 2016
 4. Eldres boligsituasjon: Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring

  Rapporten tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnets aldring, boligpolitikk og velferdsstatens omsorgstjenester.

  • Hans Christian Sandle
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2016
  • nob
 5. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten oppsummerer resultatene fra områdeløftområdene i Bergen, Trondheim og Drammen.

  • Damwad
  • Oslo 2016
  • 2016