Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem

  Denne rapporten har SINTEF gjennomført en kartlegging og vurdering av sikkerhetsteknologi til bruk i omsorgsboliger og sykehjem som har til hensikten å forebygge, avverge og begrense vold og trusselsituasjoner. En av konklusjonene i rapporten er at kunnskapsgrunnlaget for at effekter av denne type teknologi, sett i forhold til volds- og trusselsituasjoner, er svakt.

  • Mette Røhne
  • Sintef
  • Oslo 2020
  • 2020
 2. Bonum Domos

  Karde AS har laget en veileder om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for mennesker med utviklingshemning.

  • Mari Sætre Digernes
  • Oslo 2016
  • 2016
 3. Smarte helsetjenester i trygge boliger

  Rapporten presenterer resultatet av en bred kartlegging og vurdering av relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Som ledd i kartleggingen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant utvalgte aktører innenfor velferdsteknologiområdet for å få en oversikt over interesser og behov i markedet.

  • Rudolph Brynn
  • Standard Norge, Bryn, Mathiesen, Sætrang
  • Lysaker
  • 2015
 4. Bygge velferdsteknologisk nytte for beboere og tjenesteytere og styrket bokvalitet for beboerne på Bjerknes Plass

  Erfaringene fra pilotprosjektet om velferdsteknologi og smarthusløsninger på Bjerknes Plass i Bergen. Bjerknes Plass er et av de største prosjektene i Norge som er klargjort for velferdsteknologi. Utbyggingsselskapet ByBo AS i Bergen har installert en velferdsteknologisk basisinstallasjon i 108 leiligheter, som innebærer at leilighetene har en grunnpakke med mulighet til å bestille ulike velferdsteknologiske tjenester etter behov.

  • ByBo AS
  • Bergen
  • 2014