Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Byboliger for alle

  I Oslo skal vi ha levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser

  • Hille Melbye
  • Oslo 2021
  • 2021
 2. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked

  Rapport om arbeidsinnvandreres etablering på det norske boligmarkedet, utarbeidet av NOVA (2012).

  • Sandlie, Hans-Christian
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2013
  • nob
 3. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

  Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. Notat utarbeidet av NIBR (2012).

  • Barlindhaug, Rolf
  • Norsk institutt for by- og regionforskning ved Rolf Barlindhaug, Arne Holm, Fredrik Holth, Berit Nordahl
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 4. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk

  Notat som analyserer hvordan framvoksende krav om universell utforming og tilgjengelighet til den ordinære boligmassen er forbundet med mer allmenne utviklingstrekk i den norske velferdspolitikken de siste 30 årene, og hvordan institusjonelle forhold ved den norske velferdsstaten har preget den lokale iverksettingen av økt tilgjengelighet i den ordinære boligmassen.

  • Halvorsen, Rune
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob