Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Mobilitet blant eldre på boligmarkedet - holdninger, drivere og barrierer

  Utredningen tar for seg valgalternativene eldre står overfor i valg av bosituasjon, den faktiske flyttingen og utbedringsaktiviteten, hvilke drivere og barrierer finnes og på grunnlag av en samfunnsøkonomisk analyse komme med anbefalinger om utvikling av den offentlige politikken. En viktig dimensjon ved oppdraget har vært de særskilte problemene distriktskommunene står overfor.

  • Jardar Sørvoll
  • NOVA
  • Oslo 2020
  • 2020
 2. Eldres boligsituasjon: Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring

  Rapporten tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnets aldring, boligpolitikk og velferdsstatens omsorgstjenester.

  • Hans Christian Sandle
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2016
  • nob
 3. Planer for et aldrende samfunn?

  Prioriterer kommunene sykehjem, omsorgsboliger og/eller hjemmetjenester i fremtiden? Hva planlegger kommunene å gjøre for å tilpasse nye og gamle boliger til den forventede veksten av personer over 67 og 80 år?

  • Sørvoll, Jardar
  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
  • Oslo
  • 2014
  • nob